SÁCH - Giáo Trình Đại Số Sơ Cấp (Nguyễn Tiến Mạnh)Cuốn giáo trình “Đại số sơ cấp” được biên soạn làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên ngành Sư phạm Toán bậc đại học. Theo chúng tôi, những nội dung mà giáo trình để cập sẽ phù hợp nhất nếu được giảng dạy cho sinh viên cuối khóa sau khi sinh viên đã tích lũy một khối lượng khá đây đủ những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cần thiết thuộc nhiêu lĩnh vực Toán học. Việc học tập và nghiên cứu về đại số sơ cấp của sinh viên Sư phạm Toán cân phải chú trọng đến khâu khai thác bài toán sau khi hoàn thành lời giải để thầy rõ mối liên hệ giữa bài toán đã cho với nhiều bài toán khác, hoàn toàn không chỉ dừng lại ở luyện giải các dạng toán - công việc của một học sinh thuần túy.ĐẶT MUA SÁCH ĐẠI SỐ SƠ CẤP NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Cuốn giáo trình “Đại số sơ cấp” được biên soạn làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên ngành Sư phạm Toán bậc đại học. Theo chúng tôi, những nội dung mà giáo trình để cập sẽ phù hợp nhất nếu được giảng dạy cho sinh viên cuối khóa sau khi sinh viên đã tích lũy một khối lượng khá đây đủ những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cần thiết thuộc nhiêu lĩnh vực Toán học. Việc học tập và nghiên cứu về đại số sơ cấp của sinh viên Sư phạm Toán cân phải chú trọng đến khâu khai thác bài toán sau khi hoàn thành lời giải để thầy rõ mối liên hệ giữa bài toán đã cho với nhiều bài toán khác, hoàn toàn không chỉ dừng lại ở luyện giải các dạng toán - công việc của một học sinh thuần túy.ĐẶT MUA SÁCH ĐẠI SỐ SƠ CẤP NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: