SÁCH - Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty Full (Nguyễn Mạnh Quân)Cuốn sách Giáo trình Đạo đức kinh doanh và Văn Hóa công ty được biên soạn làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại Học Kinh tế quốc dân. Chủ đề chính của cuốn sách là những vấn đề rất thời sự, không chỉ được quan tâm ở nước ta một vài năm gần đây mà được nghiên cứu và vận dụng trong quản lý từ một vài thập kỷ qua. Đóng góp to lớn của bộ môn khoa học mới này đã chứng minh bằng những thành công của các công ty Nhật Bản những năm 70 của thế kỷ XX và sự phát triển rất nhanh của bộ môn khoa học này trong các lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và xu thế "tái cơ cấu" của các doanh nghiệp truyền thông phương tây trong những năm 80 - 90 của thế kỷ XX.

Cho dù có tên gọi là Giáo trình, cuốn sách được biên soạn cả về hình thức và nội dung là để dành cho bạn đọc rộng rãi. Vì đây là một lĩnh vực mới, đang phát triển về lý thuyết, nên cuốn sách tập trung vào việc trình bày những vấn đề về lý luận như khái niệm, quan điểm, phương pháp luận. Để minh họa cho những nội dung lý thuyết, cuốn sách cố gắng đưa ra những dẫn chứng thực tiễn (các minh họa) để thay cho việc luận giải chúng.

Cuốn sách được biên soạn không chỉ dành cho sinh viên, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy thuộc lĩnh vực về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, xã hội học, tâm lý học quản lý, mà còn rât thiết thực đối với cán bộ quản lý cao cấp của công ty, doanh nghiệp, tổ chức lớn và bạn đọc rộng rãi để tiếp cận với những vấn đề mới của hội nhập kinh tế thế giới. Nội dung gồm:


+ Chương 1: Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức kinh doanh.

+ Chương 2: Các triết lý đạo đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty.

+ Chương 3: Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh.

+ Chương 4: Một số tình huống điển hình về đạo đức kinh doanh.

+ Chương 5: Văn hóa công ty.

+ Chương 6: Vận dụng trong quản lý – Tạo lập bản sắc văn hóa công ty.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1ĐẶT MUA SÁCH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA CÔNG TY NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - BẢN 2007 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2015 (UPDATING...)Cuốn sách Giáo trình Đạo đức kinh doanh và Văn Hóa công ty được biên soạn làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại Học Kinh tế quốc dân. Chủ đề chính của cuốn sách là những vấn đề rất thời sự, không chỉ được quan tâm ở nước ta một vài năm gần đây mà được nghiên cứu và vận dụng trong quản lý từ một vài thập kỷ qua. Đóng góp to lớn của bộ môn khoa học mới này đã chứng minh bằng những thành công của các công ty Nhật Bản những năm 70 của thế kỷ XX và sự phát triển rất nhanh của bộ môn khoa học này trong các lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và xu thế "tái cơ cấu" của các doanh nghiệp truyền thông phương tây trong những năm 80 - 90 của thế kỷ XX.

Cho dù có tên gọi là Giáo trình, cuốn sách được biên soạn cả về hình thức và nội dung là để dành cho bạn đọc rộng rãi. Vì đây là một lĩnh vực mới, đang phát triển về lý thuyết, nên cuốn sách tập trung vào việc trình bày những vấn đề về lý luận như khái niệm, quan điểm, phương pháp luận. Để minh họa cho những nội dung lý thuyết, cuốn sách cố gắng đưa ra những dẫn chứng thực tiễn (các minh họa) để thay cho việc luận giải chúng.

Cuốn sách được biên soạn không chỉ dành cho sinh viên, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy thuộc lĩnh vực về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, xã hội học, tâm lý học quản lý, mà còn rât thiết thực đối với cán bộ quản lý cao cấp của công ty, doanh nghiệp, tổ chức lớn và bạn đọc rộng rãi để tiếp cận với những vấn đề mới của hội nhập kinh tế thế giới. Nội dung gồm:


+ Chương 1: Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức kinh doanh.

+ Chương 2: Các triết lý đạo đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty.

+ Chương 3: Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh.

+ Chương 4: Một số tình huống điển hình về đạo đức kinh doanh.

+ Chương 5: Văn hóa công ty.

+ Chương 6: Vận dụng trong quản lý – Tạo lập bản sắc văn hóa công ty.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1ĐẶT MUA SÁCH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA CÔNG TY NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - BẢN 2007 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2015 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: