SÁCH - Giáo Trình Quản Trị Công Nghệ Full (Hoàng Đình Phi)Giáo trình được thiết kế để phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy trong các chương trình đào tạo chuyên ngành và liên ngành. Các vấn đề lý luận cơ bản và công cụ quản trị công nghệ từ cấp độ vĩ mô tới cấp độ vi mô được giới thiệu đan xen từ Chương 1 đến Chương 6 để giúp cho người học và nhà quản trị có thể tự đọc, tự học, tự nghiên cứu, tự lựa chọn và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác. Căn cứ theo khung chương trình đào tạo, dưới sự hướng dẫn của giảng viên kết hợp với việc tự học và tự làm các bài tập theo nhóm, sinh viên hay cao học viên có thể: nắm vững các kiến thức về công nghệ, quản trị công nghệ; thực hành các kỹ năng cơ bản trong việc đánh giá và so sánh công nghệ; đánh giá năng lực công nghệ; hoạch định chiến lược phát triển công nghệ; xây dựng và thực thi kế hoạch hoạt động công nghệ hàng năm… hướng tới việc thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược kinh doanh nhằm duy trì khả năng cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp.ĐẶT MUA SÁCH GT QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Giáo trình được thiết kế để phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy trong các chương trình đào tạo chuyên ngành và liên ngành. Các vấn đề lý luận cơ bản và công cụ quản trị công nghệ từ cấp độ vĩ mô tới cấp độ vi mô được giới thiệu đan xen từ Chương 1 đến Chương 6 để giúp cho người học và nhà quản trị có thể tự đọc, tự học, tự nghiên cứu, tự lựa chọn và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác. Căn cứ theo khung chương trình đào tạo, dưới sự hướng dẫn của giảng viên kết hợp với việc tự học và tự làm các bài tập theo nhóm, sinh viên hay cao học viên có thể: nắm vững các kiến thức về công nghệ, quản trị công nghệ; thực hành các kỹ năng cơ bản trong việc đánh giá và so sánh công nghệ; đánh giá năng lực công nghệ; hoạch định chiến lược phát triển công nghệ; xây dựng và thực thi kế hoạch hoạt động công nghệ hàng năm… hướng tới việc thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược kinh doanh nhằm duy trì khả năng cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp.ĐẶT MUA SÁCH GT QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: