SÁCH - Hóa học lập thể (Lê Ngọc Thạch)Quyển sách này viết ra để phục vụ cho việc học tập của các sinh viên đang theo học học phần Hóa học Lập thể Hữu cơ, như hy vọng nó sẽ cũng giúp ích cho các học viên cao học hướng hóa hữu cơ dùng làm tài liệu tham khảo khi học các học phần Phân giải Cấu trạng, Tổng hợp Phi đối xứng và Hợp chất Tự nhiên. Ngoài ra theo thiển ý của tác giả nó cũng rất cần thiết cho các sinh viên, học viên cao học theo học các chuyên ngành Hóa Dược và Công nghệ Sinh học, vì trong chương trình đào tạo tại các trường ĐH nước ngoài về hai chuyên ngành nói trên, học phần này là học phần bắt buộc.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Quyển sách này viết ra để phục vụ cho việc học tập của các sinh viên đang theo học học phần Hóa học Lập thể Hữu cơ, như hy vọng nó sẽ cũng giúp ích cho các học viên cao học hướng hóa hữu cơ dùng làm tài liệu tham khảo khi học các học phần Phân giải Cấu trạng, Tổng hợp Phi đối xứng và Hợp chất Tự nhiên. Ngoài ra theo thiển ý của tác giả nó cũng rất cần thiết cho các sinh viên, học viên cao học theo học các chuyên ngành Hóa Dược và Công nghệ Sinh học, vì trong chương trình đào tạo tại các trường ĐH nước ngoài về hai chuyên ngành nói trên, học phần này là học phần bắt buộc.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: