SÁCH - Hóa học lập thể (Đỗ Đình Rãng)Giới thiệu đến đồng phân quang học, đồng phân hình học, cấu dạng và đồng phân cấu dạng. Trình bày vấn đề lập thể của các hợp chất chứa dị tố, cao phân tử và cacbonhidrat, hóa học lập thể động.NỘI DUNG:


 1. Đồng phân quang học

 2. Đồng phân hình học

 3. Cấu dạng-đồng dạng cấu dạng

 4. Vấn đề lập thể của các hợp chất chứa dị tố cao phân tử và cacbohidrat

 5. Hoá lập thể độngThông tin chi tiết: 


Nhà Xuất Bản: NXB Đại Học Sư Phạm 

Tác giả: Đỗ Đình Rãng

Số trang: 330LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Giới thiệu đến đồng phân quang học, đồng phân hình học, cấu dạng và đồng phân cấu dạng. Trình bày vấn đề lập thể của các hợp chất chứa dị tố, cao phân tử và cacbonhidrat, hóa học lập thể động.NỘI DUNG:


 1. Đồng phân quang học

 2. Đồng phân hình học

 3. Cấu dạng-đồng dạng cấu dạng

 4. Vấn đề lập thể của các hợp chất chứa dị tố cao phân tử và cacbohidrat

 5. Hoá lập thể độngThông tin chi tiết: 


Nhà Xuất Bản: NXB Đại Học Sư Phạm 

Tác giả: Đỗ Đình Rãng

Số trang: 330LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: