SÁCH - Hướng dẫn ôn thi sĩ quan máy tàu (Trần Hữu Nghị) FullĐể từng bước nâng cao chất lượng thuyền viên phù hợp với trình độ theo tinh thần của Công ước đào tạo và cấp bằng cho thuyền viên Quốc tế, Liên hiệp Hàng hải Việt nam được sự đồng ý của Bộ GTVT và Bưu điện đã ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật sỹ quan hàng hải và nội dung chương trình ôn thi lấy giấy chứng nhận sỹ quan máy tàu biển các hạng khác nhau. Đồng thời Liên hiệp Hàng hải Việt nam có thảo bộ câu hỏi ôn thi sỹ quan trường ca buồng máy.

Chương trình và bộ câu hỏi thi trưởng ca buồng máy gồm 7 phần: Điện, đặc tính của động cơ, bộ điều tốc, nồi hơi và khai thác nồi hơi, dầu- nhiên liệu- nước, khai thác hệ thống động lực, phụ tùng dự trữ và thử nghiệm. Phụ lục là tóm tắt các công ước SOLAS 74,và MARPOL 73

Đểtừng bước nâng cao chất lượng thuyền viên phù hợp với trình độtheo tinh thần của Công ước đào tạo và cấp bằng cho thuyền viên Quốc tế, Liên hiệp Hàng hải Việt nam được sự đồng ý của BộGTVT và Bưu điện đã ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật sỹquan hàng hải và nội dung chương trình ôn thi lấy giấy chứng nhận sỹquan máy tàu biển các hạng khác nhau. Đồng thời Liên hiệp Hàng hải Việt nam có thảo bộcâu hỏi ôn thi sỹquan trường ca buồng máy. 

Sau khi những văn bản nêu trên ra đời chúng tôi nhận được nhiêu thưcủa bạn đọc chuyên ngành máy, đềnghịhướng dẫn tài liệu đếôn thi và trảlời những câu hỏi trong bộ đềthi sỹquan trưởng ca buồng máy với những lý do sau. 

Bộ đềthi sỹquan trưởng ca buồng máy cũng nhưchương trình ôn thi có khối lượng kiến thức khá lớn, vừa rộng lại vừa sâu, vừa mang tính chất lý thuyết kết hợp với thực tế, trong khi đó tài liệu, sách bằng tiếng Việt lại rất ít, khan hiếm và khó tim. 

Để  đáp ứng được đòi hói chính đáng của bạn đọc, sách "HƯỚNG DẪN ÔN THI SI QUAN MÁY TÀU' ra đời nhằm hường dẫn những tài liệu càn thiết, những sách cần tham khảo đểôn tập cho phù hợp với nội dung chương trình thi sỹquan các hạng khác nhau. Với mục đích làm cho bạn đọc nắm được chương trình ôn thi một cách có hệthống, chúng tôi cho in lại toàn bộnội dung chương trình và bộcâu hói thi trường ca buồng máy. 

Đểgiảm bớt nỗi nhọc nhằn của bạn đọc khi đi tìm một sốtài liệu tham khảo nhưcác Công ước quốc tê vềan loàn sinh mạng con người trên biến (SOLAS 1974) và Công ước quốc tê vềngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL 73) chúng tôi cho in chúng ởdạng tóm tắt trong phụlục. 

Sách "Hướng dẫn ôn thi" còn hướng dẫn trảlời một sốcâu hỏi trong bộcâu hỏi thi trường ca buồng máy. Chúng tôi không có khảnăng hướng dẫn tất cảcác câu hói vì khuôn khổquyển sách không cho phép, mặt khắc tạo điều kiện cho các bạn phát huy tính chú động trong ôn tập của. mình. Những câu hói vềthực tế, phần sứa chữa, phần luật chức trách thuyên viên ... chúng tôi giành cho các bạn tựnghiên chung lời. 

Điều đáng lưu ý là những câu hói chúng tôi hướng dẫn trà lời cũng mới mang tính chất định hướng, mang tính gợi ý côn trong thực tếdựthi, thí sinh tùy từng yêu cau cụthểcủa tiếu ban chấm thi mà trình bày cho phù hợp. 

Phần lớn những câu hói chúng tôi trảlời là theo yêu cầu của độc giả. Chủyếu các câu hỏi ấy nằm trong 7 phần sau đây : 

1. Phần điên. 

2. Đặc tính của động cơ.

3. Bộ điều tốc. 

4. Nồi hơi và khai thác nó. 

5. Dầu, nhiên liệu, nước. 

6. Khai thác hệthống động lực. 

7. Phụtùng dựtrữvà thứnghiệm. 

Sách HƯỚNC DẪN ÔN THI SỸQUAN MÁY' nhằm phục vụtrước hết cho sốcán bộtrung, cao, đại học đang chuẩn bịthi sỹquan, phục vụcho lực lượng xuất khẩu thuyền viên chuyên ngành máy. 

Sách sẽgiúp ích cho cán bộkỹthuật trong các Công ty vận tải biển Trung ương và địa phương. Ngoài ra sách còn có thểlàm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành máy của các trường đại học (Hàng hải, Thủy sản. Hải quân), các học viên của các trường trung cấp Hăi sản, Công nhân kỹthuật đường biển. 


NỘI DUNG:


PHẦN THỨNHẤT

* Tiêu chân cấp bậc kỹthuật sỹquan máy tàu 29

I. Những quy định chung 29

1. Vềlý thuyết 30

2. Vềthực hành 34

II. Những quy định cụthểcho từng chức danh

của mỗi hạng tàu. 35

* Nội dung chương trình ôn thi cho Máy trưởng

và tiêu chuẩn sỹquan Máy nhất hạng 5. 54

* Bộcâu hỏi thi sỹquan trưởng ca buồng máy.

A. Phần máy 65

B. Phần luật, chức trách, quy trình, quy phạm 89

C. Phần Điện 95

PHẦN THỨHAI

Hướng dẫn ôn thi máy tàu

* Những tài liệu cần thiết tham khảo để

ôn thi sỹquan máy tàu. 103

* Hướng dẫn trảlời câu hỏi 108

8

PHẦN ĐIỆN TÀU THỦY. 109

• Các hệthống điện trên tàu thuộc loại gì ?

Sựkhác nhau của chúng? 109

• Các thông số đặc trưng của hệthống điện

xoay chiều ? 109

• Các thông số đặc trưng của hệthống điện

một chiều ? 110

• Các loại máy phát điện xoay chiều dùng trên

tàu thủy? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động ? 110

• Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của

động cơdịbộlồng xóc 3 pha. Phương pháp

thay đổi tốc độquay của động cơnày? 113

• Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ

rôto dây quấn? 114

• Các phương pháp thay đổi tốc độ động cơ

dịbộ3 pha ? 115

• Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy điện

một chiều. Biến trởkích từcó nhiệm vụgì

máy phát điện một chiều ? 116

• Các loại động cơ điện một chiều.

Phạm vi ứng dụng? 117

• Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơkích

từsong song, nối tiếp, hỗn hợp? 119

• Hiện tượng cảm ứng điện từlà gì ? 121

9

• Cấu tạo và quá trình phóng nạp của ắc quy chì ? 122

• Cấu tạo và quá trình phóng nạp của ác quy kiểm? 124

• Các loại đồng hồdiện dùng trên bảng điện

xoay chiều. Nêu tác dụng của chúng ? l25

• Các lại đồng hồ điện đùng trên bảng điện dòng

một chiều công dụng của chúng ? 126

• Cấu tạo của cau chì và tác dụng của nó ? 126

• Nội dung an toàn điện đối với con người ? 127

• Nội dung an toàn điện đói với thiết bị? 128

• Các trang thiết bị điện hàng hải thường

dùng trên tàu ? 128

• Nguồn điện sựcốtrên tàu. Các phụtải được

cấp điện khi có sựcốtrên tàu ? 128

• Các thiết bị điện đặt trên bảng điện chính.

công dụng của chúng ? 129

• Khi thấy một động cơhóng bằng một động cơ

điện khác cần lưu ý gì ? 130

• Hiện tượng dao động công suất (thông qua đồng

hồdo công suất) khi hai máy phát điện làm việc

song song phản ánh hiện tượng gì về điện, vỏmáy ? 131

• Sửa chữa ác quy chì bịsunfat hóa ? 131

• Đểbảo vệcác máy phát điện ta dùng các thiết bịgì?

Phương pháp biến đổi dòng điện xoay chiều, điện áp

10

cao xuống điện áp thấp, nạp ác quy ? 132

• Điều kiện hòa đồng bộ2 máy phát đông bộ? 132

• Điều kiện làm việc song song của 2 máy phát

điện một chiều ? 133

• Vì sao sửdụng 4 bình ác quy đấu hỗn hợp

trong đó có một hình yếu thì không khởi động

được động cơdiesel, còn chọn 2 bình tốt đấu

nối tiếp thì khối động được? 134

• Khi còn thay đổi một máy phát cho máy đèn

cần lưu ý gì ? 134

• Các phương pháp hoà đồng bộ2 máy phát điện

xoay chiều 3 pha ta thường dùng trên tàu là gì ? 135

• Nội dung bảo dưỡng một máy phát điện ? 135

• Vẽ đặc tính ngoài của máy phát điện đồng bộ3 pha 136

• Đặc tính ngoài của máy phát điện một chiều ? 137

• Máy phát điện mất từ đó dẫn tới hiện tượng gì ? 139

• Việc điều chỉnh công suất của máy điện ? 139

• Yêu cầu của động cơtời neo ? 139

• Yêu cầu kỹthuật với động cơcần cẩu ? 140

• Quá trình vận hành động cơlai bơm ? 140

• Động cơdịbộ đểlâu điện trởcách điện

giảm quá mức bình thường giới hạn cho

phép thì làm thê nào ? 140

11

• Động cơ điện đang làm việc nhưng bịnóng

quá mức bình thường. Nêu một vài nguyên

nhân và cách xửlý ? 141

• Quy trình đưa một động cơ điện xoay chiều

hoạt động bằng phương pháp gián tiếp (dùng biên

áp tựngẫu hoặc cuộn kháng) ? 142

• Quy trình đưa một động cơ1 chiều vào hoạt

động bằng dùng điện trởkhởi động. Vì sao

không dùng điện trởkhởi động làm điện trở

điều chỉnh tốc độ? 142

• Muốn đảo chiều quay của động cơ điện một

chiều ta làm thẽnào ? 143

• Phương pháp thay đổi tốc độquay của động

cơmột chiều ? 144

• Khi lĩnh bóng đèn của vật tưlà 6V-25W đấu

nhưthếnào khi mắc vào acquy Z4 V và công suất

tổng là bao nhiêu? 144

• Khi lĩnh vật tưphần điện cần ghi thông sốgì

đối với acquy, bóng đèn, cầu dao, công tắc ? 145

• Các thông sốcơbản của ác quy ? 145

• Sau khi sửa chữa máy phát điện xoay chiều 3

pha bị đấu nhầm pha từABC sang ACB thì xảy ra

hiện tượng gì khi đóng điện ? 145

• Cách đấu ác quy để:

- điện thếkhông đổi, dung tích tăng.

- điện thếtăng, đung tích không đổi.

12

- điện thếtăng, dung tích tăng. 145

PHẦN ĐẶC TÍNH TÀU THỦY 146

• Hiểu thếnào về đặc tính ngoài của động cơ?

Trong khai thác người ta sửdụng nó nhưthếnào ? 147

• Thếnào là các đường đặc tính phụtải và nó được

sửdụng ở đâu 150

• Thếnào là đặc tính chân vịt ? Thếhiện nó

qua trục Ne - ns ? 152

• Ảnh hưởng của chân vịt đến sựlàm việc của động

cơchính nhưthếnào ? (hãy dùng đặc

tính ngoài hạn chế đếgiải thích). 156

• Hiểu thềnào về đặc tính chân vịt ?

Tại sao khi động cơlàm việc theo đặc tính chân vịt

“nặng tải" với chân vịt có bước cố định thì động cơ

không có khảnăng phát huy sốvòng quay cũng như

công suất nên giá trị định mức của chúng ? 158

• Tốc độvà chế độlàm việc của động cơ ở

điều kiện này nên xác lập nhưthếnào ? 158

• Hoạt động của động cơdiesel chính ởchê độbuộc

tàu, chế độlai kéo tàu chạy vào luồng lạch hẹp và

nông được lựa chọn nhưthếnào ? 162

• Chế độlàm việc của máy chính khi tàu chạy ballast

có những đặc điểm gì ?Cách lựa chọn các chê độ

vận tốc hành trình của tàu ởcác lần chuyển sang chạy

chế độballast đuvc căn cứvào các yếu tốnào ?

13

Cần phải lưu ý gì đối với vịtrí tay ga trong các

trường hợp tàu phát hành trình với ballast ? 166

• Cho biết đặc điềm khi động cơlàm việc ở

chế độlai kéo ? 168

• Trong điều kiện vỏtàu và chân vịt bịrêu, hầu hà

bám việc xác định chế độlàm việc của động

cơ được xác định nhưthếnào ?

• Giải thích trên đồthịPe - n và Ne - n ? 170

• Vùng phụtải cho phép sứdụng của diesel nên

hiểu nhưthếnào ? 172

• Những đường đặc tính hạn chếtheo momcn quay

M = const theo hệsốkhông khí thừa a =const được

đặt ra nhưthếnào ? Cho biết các dạng đi của chúng?

Khi làm việc với các đường đặc tính này, công suất

của động cơdiesel dối với mỗi tần sốquay sẽthay

đổi nhưthếnào ? Tại sao ? 173

• Thếnào gọi là động cơbịquá tải vềnhiệt và quá

tải vềcơ? giải thích? Ở động cơdiesel 4 kỳkhông

tăng áp hiện tượng này diễn biến nhưthếnào ? 175

• Sựthay đổi công suất và momen quay của động

cơdiesel trong các điều kiện khai thác tàu khác nhau

và diễn ra nhưthếnào ? Cho biết cách lựa chợn các

chế độlàm việc của động cơchính trong

mỗi trường hợp ? 178

• Trong điều kiện có sóng gió, tổn thất vềtốc độ

tàu và sựthay đổi lực đẩy chân vịt điều biên như

thếnào? Cách lực chợn các chế độlàm việc

của động cơdiesel ? 181

• Tại sao chân vịt có bước cố định thì mọi chế độ

14

khai thác (trừchế độ định mức) tiềm năng công suất

của động cơchính xác định cho mỗi tần sốquay

bởi điểm nằm trên đường đặc tính ngoài công suất

định mức không thếsứdụng đếchạy tàu ? Vì sao

cần thiết phải sửdụng chân vịt biến bước trên tàu

thủy và nó được sửdụng trên loại tải nào ? Vì sao ? 184

• Khi sức cần của tàu tăng lên hay giảm xuống, công

suất của hành trình toàn tải được giới hạn và khống

chếbởi thông sốnào ? Thuộc đặc tính nào ?

Nêu vịtrí thanh răng không đổi, khi tàu chuyển động

với sức cản tăng thì điều gì sẽxảy ra đối với động

cơdiesel ? Giải thích ? 185

• Trình bày mục đích và nội dung thửnghiệm tàu

tại bên và tách bến ? 186

• Xuất phát từ điều kiện đi biến người ta chợn chế độlàm việc

của máy chính nhưthé nào ? 189

PHẦN BỘ ĐIỀU TỐC

• Thếnào gọi là bộ điều tốc một chế độ, hai chế độ,

nhiều chế độvà bộ điều tốc giới hạn ? Phạm vi ứng

dụng của chúng trên tàu thủy ? 192

• Hãy vẽsơ đồcấu tạo bộ điều tốc một chế độ,

bộ điều tốc nhiều chế độvà cho biết mối liên hệgiữa

tay ga - bộ điều tốc - bơm cao áp của động cơdiesel?

Mối liên hệ ởtrên có gì giống nhau và khác nhau

được thểhiện qua hai loại bộ điều tốc ? 200

• Vẽsơ đồnguyên lý một bộ điều tốc có mối liên

hệngược cứng đặt trên động cơdiesel lai máy phát

điện và trình bày sựlàm việc của nó ? Cho biết

15

ưu nhược điểm và những hỏng hóc thường gặp

trong quá trình khai thác bộ điều tốc kiểu này và

nêu những biện pháp khắc phục ? 206

• Hãy vẽsơ đồnguyên lý một bộ điều tốc tác dụng

gián tiếp có mối liên hệngược mềm và cho biết

nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm ? Những

sựcốthường gặp đối với bộ điều tốc này ? 214

• Những đặc tính điểu chỉnh được thểhiện

nhưthếnào? 215

• Tại sao đối với tất cả động cơhoạt động cho chân

vịt tàu thấy qua các khớp nối, bất kểkhớp nối kiểu

gì và có bộ điều chinh mọi chế độ đều phải được

trang bịthêm bộthiết bịbảo vệquá tốc ? 219

• Những sựcốnào liên quan với việc hỏng bộ điều

chỉnh sốvòng quay cửa động cơdiesel ? 221

• Động cơdiesel 4 kỳ, hệthống dầu nhờn bôi trơn bộ

điều tốc dùng chung với dầu tuần hoàn, khi đểtay ga

ởvịtrí khởi động (tốc độthấp) động cơtại tăng vòng

quay đến vòng quay định mức. Tìm nguyên

nhân khắc phục? 222

• Những nguyên nhân nào làm cho bộ điều tốc không

cho động cơphát trên sỗvòng quay định mức? Bộ

điều tốc sẽlàm việc nhưthếnào khi ngắt phụtải ?

Vì sao bộ điều tốc giữ được sô vông quay ồn định

tối thiếu tương đối khó khăn ? 224

• Vẽsơ đồbộ điều tốc "quân bằng" có mối liên hệ

ngược mềm, trình bày nguyên lý làm việc? Cho biết

những ưu nhược điểm của loại điều tốc này, các hư

hỏng thường gặp trong quá trình sửdụng và biện

pháp sửa chữa ? 228

16

• Hãy cho biết các phương pháp vềtự động điều chỉnh

nhiệt độ được tiền hành trong hệthống làm mát và bệ

thống dầu nhờn của diesel? ưu và khuyết của mỗi

phương pháp và phạm vi ứng đụng trên tàu thuỷ? 224

PHẦN NỒI HƠI TÀU THỦY 248

• Vì sao phải đặt vấn đềsởlý nước nồi hơi ? Hãy cho

biết các chi tiêu chất lượng cơbản của nước dùng cho

nồi hơi tàu thuỷ? 249

• Trình bày tiêu chuẩn thửáp lực nồi hơi ? 253

• Hãy cho biết những hóng hóc xảy ra do đểcạn hoặc

đềmất nước nồi hơi ? Biện pháp xứlý cần thiết? 257

• Cho biết khoảng thời hạn kiếm tra nôi hơi? Nội dung

cụthểcủa kiểm tra nồi hơi? 259

• Hãy cho biết chú tàu phải thực hiện những công việc

kiểm tra nào của nồi hơi ? 262

• Lấy những chi tiêu nào để đánh giá trạng thái kỹthuật

của nồi hơi ? 263

• Những điều gì càn quan lâm khi đốt lò nồi hơi và lập

quy trình đốt lò ? 265

• Nhưng thiết bịtự động nào được đặt trên nồi hơi,

nhằm mục đích gì ? 267

• Những công việc gì phải làm khi nôi hơi làm việc ? 269

17

• Nguyên nhân dẫn đến ngọn lửa trong buồng đốt của

nồi hơi có hình sao, có màu trắng, màu vàng, màu da

cam, màu đen nàu phớt hồng? Biện pháp loại trừ? 271

• Trình bày các công việc bảo dưỡng nồi hơi trong quá

trình khai thác ? 273

• Nêu những nguyên nhân làm giảm sản lượng hơi

nước của nồi hơi kinh tề? Cho biết mối quan hệsản

lượng nôi hơi với công suất của máy chính ? 276

PHẦN DẦU MỠ, NƯỚC, NHIÊN LIỆU 279

• Cho biết chức năng, nhiệm vụvà các yêu cầu đối với

hệthống cung cấp nhiên liệu ? Nêu đặc điểm của hệ

thống phun nhiên liệu trực tiếp ? Phân tích mối quan

hệgiữa bơm cao áp – vòi phun nhiên liệu ảnh hướng

đến quá trình phun nhiên liệu vào buồng máy ? 280

• Cho biết sự ảnh hưởng các đường ống cao áp không

giống nhau vềchiêu đài trên một động cơnhiều xy

lanh đến quá trình cấp nhiên liệu, phun nhiên liệu vào

các xy lanh của động cơnhưthếnào ? 283

• Trình bày 3 phương pháp điều chỉnh việc cấp nhiên

liệu vào xy lanh công tác của động cơdiesel ? 284

• Đặc điểm công tác diesel tàu thủy khi làm việc với

các loại nhiên liệu nặng nhưthê nào ? 286

• Có những chất phụgia nào sửdụng cho dầu đốt?

Trong trường hợp nào cần sửdụng chất phụgia? Khi

dùng chất phụgia can lưu ý điều gì ? 288

18

• Người ta chuẩn bị đưa hệthống nhiên liệu của động

cơdiesel vào hoạt động nhưthếnào ? 289

• Làm thếnào đểchuyển diesel từhoạt động bằng

nhiên liệu diesel “DO sang dầu nặng FO ? 291

• Những việc cần phải làm và những thông sốnào của

hệthống nhiên liệu phải chịu sựkiểm tra trong thời

gian hoạt động của động cơdiesel ? 293

• Những chi tiêu nào xác định sựcần thiết phải thay thế

dầu bôi trơn, và kiểm tra hệthống dầu nhờn sau khi

thay thếdầu ? 296

• Những thông sốnào của hệthống dầu nhờn phải chịu

sựkiểm tra định kỳtrong quá trình khai thác thiết bị

diesel tàu thuỷ? 298

• Nêu những đặc tình lý hóa quan trọng của dầu bôi

trơn ? Cơsởchọn dầu bôi trơn sơmi xylanh trong

quan hệvới dầu đốt và yêu cầu của máy nhưthếnào? 300

• Chế độnhiệt của hệthông dầu nhờn điesel ảnh hưởng

đến điều kiện bôi trơn nhưthê nào. 304

• Những nguyên nhân nào dẫn đến việc nổhơi dầu

trong cacte của động cơdiesel ? 305

• Những công việc nào can phải làm trong quá trình

thay thếdầu nhờn tuần hoàn ? 307

• Trình bày các công việc phải làm khi tiếp nhận dầu

đốt, dầu bôi trơn? Mức dầu trong kết chứa nên nhận

bao nhiêu phần trăm dung tích của két? 308

19

• Người ta chọn chế độlàm việc của máy phân ly như

thềnào ? 311

• Ảnh hưởng của chất lượng nước đến sựtìm việc của

thiết bịnồi hơi nhưthếnào? cho biết các phương

pháp điều chếvà làm mềm nước cấp cho thiết bịnồi

hơi ? 312

• Chỉtiêu nào đặc trưng cho chất lượng nước sửdụng

trong hệthống làm mát máy diesel ? 314

• Những hiện pháp nào được thực hiện khi nhiệt độ

nước làm mát ra khỏi xylanh động cơquá lớn ? 315

• Những thông sốnào của hệthống làm mát bắt buộc

phải kiểm tra theo dõi và những công việc cần phải

làm trong thời gian làm việc của máy diesel? 317

• Những công việc nào trong hệthống làm mát máy

phải được thực hiện sau khi dừng động cơ? 320

• Những biện pháp nào được thực hiện khi áp lực nước

làm mát giảm xuống một cách đột ngột ? 321

• Chu kỳvà thời gần làm việc của máy phân ly phụ

thuộc vào cái gì? 321

• Hãy cho biết các biện pháp nâng cao chất lượng của

nước làm mát máy diesel? 323

• Hãy cho biết phương pháp xác định độcứng chung

của nước? 325

• Làm thếnào đểtìm được độnhớt của dầu theo nhiệt

độ? Tì sản lượng lọc theo nhiệt độvà lim biệt độcần

20

thiết khi biết sản lượng và độnhớt ban đầu đối với

các máy lọc ly tâm? 325

• Làm thếnào và tại sao phải do lượng tiêu thụnhiên

liệu ởmáy diesel? Cho biết các phương pháp đó mà

trên tàu anh thường dùng? 328

• Hệthống bôi trơn với cacte khô được sử đụng ở

những loại động cơnào ? Chúng có những ưu và

nhược điểm gì trong quá trình khai thác động cơ

diesel? 330

• Đối với loại động cơnào thì người ta dùng hệthống

dầu nhờn với cacte ướt? Ưu và nhược điểm của hệ

thống này khi khai thác diesel nhu thếnào ? 331

• Vẽsơ đồcấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của

hệthống xoa trơn cacte ướt. So sánh ưu và nhược

điểm của hệthống xoa trơn này với hệthống xoa trơn

cácte khô ? 332

PHẦN KHAI THÁC MÁY TÀU 336

• Trình bày quy tắc chung trước khi khởi

động động cơ? 337

• Hãy cho biết trình tựkhởi động động cơdiesel ? 338

• Hãy trình bày công việc chân bịkhởi động động cơ

sau thời gian ngắn dừng tại bến ? 342

• Trình bày các công việc phải làm trong thời gian điều

động tàu ? 351

21

• Hãy cho biết nguyên tắc khi khởi động và nguyên tắc

khi tắt dừng máy của hệthống vận hành và tắt máy

của động cơ điesel khối động bằng không khí nén 355

• Trình bày các công việc phải làm trong thời gian

động cơlàm việc ởchế độbuộc phải dừng một

hoặc vài xy lanh? 360

• Trình bày các công việc phải làm trong thời gian động

cơlàm việc ởchế độquá tải ? 362

• Trình bày các công việc phải làm trong thời gian động

cơlàm việc ởchế độnon tải ? 363

• Trình bày sựlàm việc của động cơ điesel ởchế độ

vòng quay tối thiểu ổn định, chế độquá tải và khi đảo

chiều động cơ? 364

• Trình bày các công việc phải làm trong thời gian động

cơlàm việc ởchế độbão tố, nước cạn, băng già ? 368

• Trình bày những công việc phải làm sau khi tắt động

cơ? 369

• Trình bày nguyên tắc chung đối với công tác bảo

quản động cơtrong thời gian làm việc? 372

• Hãy cho biết những cống việc cần làm đểbão dưỡng

động cơkhi động cơkhông làm việc ? 375

• Trình bây các công việc chuẩn bịkhởi động sau khi

tháo đỡ động cơsửa chữa lức dừng lâu tại bến? 376

22

• Máy chính của tàu đang khai thác không chạy được ở

tốc độchậm. Cho biết nguyên nhân và biện pháp khắc

phục? 379

• Khi khởi động riêng cơ điesel bằng khí nén động cơ

phải đủsốvòng quay, nhưng khi chuyển sang làm

việc với nhiên liệu, động cơhoạt động yếu sau đó lịm

dần, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục ? 380

• Những thông sốnào xác định sựlàm việc bình

thường của diesel có tăng áp ? 384

• Ảnh hưởng của yếu tốvà điều kiện khai thác đến chế

độlàm việc của động cơdiesel nhưthếnào ? 385

• Trình bày các tổn thất năng lượng nhiệt trong động cơ

diesel lúc làm việc ? Cách hạn chếcác tổn thất ấy của

người khai thác ? 387

• Máy chính của tàu hiện tại không dừng được máy vẫn

chạy sau khi tay ga đã được đưa vềvịtrí cấp nhiên

liệu bằng 0 "STOP". Cho biết nguyên nhân và biện

pháp khắc phục ? 389

• Hãy giải thích tại sao việc điều chỉnh cuối cùng các

chỉsốcông tác nhưPi, Pz và nhiệt độkhí xảTkx đối

với diesel tàu thủy chỉ được tiến hành khi động cơ

làm việc ởchế độ định mức? Sựkhông đồng đều của

các giá trị đó ởcác xy lanh so với giá trịtrung bình

của tất cảcác xy lanh nằm trong giới han nào? 390

• Hãy cho biết chu kỳkiểm tra các trịsốPi, Pz, Pe và

áp suất theo thời gian Pt, nhiệt độkhí xã trung bình

23

Tkx? Sựchênh lệch cho phép (so với giá trịtrung

bình), ra các thông sốnày trong quá trình điều chỉnh

nằm trong giới hạn nào ? 391

• Phân tích hiện tượng tăng nhiệt độkhí xả, tăng nhiệt

độ được làm mát khi đang vận hành động cơ?

Nguyên nhân và biện pháp xửlý nhưthếnào? 393

• Chứng minh môi quan hệgiữa nhiệt độ được làm mát

với nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn và chất lượng nước

làm mát, chất lượng đầu bôi trơn với tuổi thọcủa

động cơ? 396

• Tại sao khi điều chỉnh động cơdiesel thì việc lấy

đồthịcông chi thịlại có một ý nghĩa lớn?

Trình tựthao tác cho đến khi kết thúc điều chỉnh

diesel nhưthếnào? 399

• Tại sao hiện nay vắn đềnâng cao chất lượng làm

mang được quy định trên tàu có ý nghĩa rất lớn ? 400

• Chế độlàm việc của máy chính diễn ra nhưthếnào

trong các quá trình làm mang tàu ? Với quan điểm

khai thác đồng chí có kiến nghịgì với thuyền trưởng

trong các lần manơtàu? 401

• Sốvòng quay tới hạn của hệtrục được hiểu nhưthế

nào ? Việc tính toán xác định và loại trừchúng trong

quá trình sửdụng được thực hiện ra sao ? 403

• Những đặc điểm làm việc nào của vòi phun máy

điesel nên xét đến khi kiểm tra và điều chinh chúng ? 404

24

• Ảnh hường của sựmài mòn các chi tiết của thiết bị

nhiên liệu đến sựlàm việc của động cơdiesel nhưthế

nào ? 406

• Vẽsơ đồnguyên lý làm việc của hệthống khởi động

bằng khí nén do cam khống chế đường gió phụ? Cho

biết những hưhỏng thường gặp trong quá trình khai

thác, nguyên nhân và biện pháp khắc phục? 408

• Động cơdiesel gồm những thông sốcơbản nào ? Hãy

cho biết đặc trưng của các thông số đó ? 412

• Động cơdiesel 4 kỳ6 xylanh tăng áp bằng tua bin khí

xảcó thứtựnổ1 - 3 - 5 - 6 - 4 - Z.

a) Hãy phân tích va cho biết cách bốtrí tốt nhất các

nhảnh ống xã của động cơ đểgiảm bớt tính chất mạch

động trong ống xảkhi động cơlàm việc?

b) Qua 2 vòng quay của trục khuỷu hãy thiết lập bảng

góc độcác supap của động cơ, biết rằng supap hút mở

sớm một góc D1 = 20

0

và đóng muộn một góc D2=48

0

.

Supap xảmởsớm một góc D1 = 45

0

và đóng muộn một

góc D2 = 20

0

? 414

• Động cơ4 kỳ6 xy lanh bốtrí kiểu 2 hàng chữV có

thứtựnổ1 - 6 - 5 : 1

ph

-6

tr

-5

ph

-2

tr

-3

ph

-4

tr

-6

ph

-1

tr

-2

ph

-5tr

-4

ph

- 3

tr

• a) Hãy biểu diễn sơ đồgóc xê dịch giữa các khuỷu

trục của động cơ?

• b) Tìm góc nổgối giữa các xy lanh với nhau? 416

25

• Thếnào là công suất có ích, công suất chỉtrịcủa động

cơ điesel? Trong điều kiện hoạt động của con tàu các

công suất đó thay đổi nhưthếnào ? 418

• Lập bảng sinh công của động cơdiesel 4 kỳ6 xylanh,

2 hàng chữV có thú tựnổlà : 1-5-4-2-6-3-7-8 và giải

thích tại sao động cơcàng nhiều xy lanh thì làm việc

càng êm ? 421

PHẦN PHỤTÙNG DỰTRỮ 425

• Phụtùng dựtrữcủa các máy phụnhư: bơm piston,

bơm ly tâm, bom ROT (bơm vít, bơm bánh răng, bơm

vấu), quạt gió, máy nén khí vv... theo quy phạm của

Đăng kiểm được quy định nhưthếnào đối với tàu có

vùng hoạt động không hạn chếvà tàu có vùng hoạt

động hạn chếI hay hạn chếII ? 426

• Phụtùng dựtrữcủa thiết bịhệtrục và thiết bị

đẩy tàu theo quy phạm của VIRES được quy định

nhưthếnào đối với tàu có vùng hoạt động hạn chếI

và hạn chếII? 428

• Quy phạm của Đăng kiểm Việt nam VIRES yêu cầu

phụtùng dựtrữcho động cơdiesel chính lắp cho các

tàu hoạt động ởnhững vùng khác nhau nhưthếnào? 431

• Đối với những tàu hoạt động ởnhững vùng hoạt

động khác nhau thì phụtùng dựtrữcho diesel lai máy

phát sẽnhưthếnào? 435

26

• Sốlượng phụtùng dựtrữcủa hệthống tua bin hơi

chính và phụ đối với các tàu cốvùng hoạt động khác

nhau nhưthê nào ? 437

• Đối với tàu có vùng hoạt động không hạn chế, hạn

chếI và hạn chếII thì sốlượng phụtùng dựtrữcủa

bộtruyền động và khớp nối là bao nhiêu? 439

• Cho biết sốlượng phụtùng dựtrữcủa thiết bịtàu và

các máy móc trên boong theo yêu cầu của VIRES như

thếnào đối với các loại tàu có vùng hoạt động khác

nhau? 441

• Đối với nồi hơi chính và phụcần lượng phụtùng dự

trữnhưthếnào đối với tàu có vùng hoạt động khác

nhau ? 442

• Sốlượng phụtùng dựtrữcho bình áp lực và thiết bị

trao đổi nhiệt nhưthếnào đối với tàu có vùng hoạt

động khác nhau ? 445

• Trình bày mục đích công việc được tiến hành của

từng dạng kiểm tra tàu ? 446

• Hãy trình bày nội dung cơbản của loại kiểm tra định

kỳvềphần máy? 448

• Trong những trường hợp nào cơquan Đăng kiểm có

thểhoãn kiểm tra định kỳvà kiểm tra hàng năm? 450

• Hãy phát biểu 3 định nghĩa về:

- Độco bóp;

- Độco bóp khi đó trong mặt phẳng đứng;

27

- Độco bóp khi đó trong mặt phẳng nằm ngang;

Khi nào cần đủ độco bóp trục cơ? 452

PHẦN THỨBA : PHỤLỤC 454

• Tóm tắt Công ước Quốc tếvềngăn ngừa ô nhiễm

biển do tàu gây ra (International Convention for the

Privention of Pollution from Ships - 1973 ) 455

• Tóm tắt Công ước quốc tếvềan toàn sinh mạng con

người trên biển (International Convention for the

Safety of Life at Sea - 1974 ) 506

• Điều lệ, chức trách thuyền viên trên tàu biển Việt namĐẶT MUA SÁCH MÁY TÀU THỦY NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Để từng bước nâng cao chất lượng thuyền viên phù hợp với trình độ theo tinh thần của Công ước đào tạo và cấp bằng cho thuyền viên Quốc tế, Liên hiệp Hàng hải Việt nam được sự đồng ý của Bộ GTVT và Bưu điện đã ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật sỹ quan hàng hải và nội dung chương trình ôn thi lấy giấy chứng nhận sỹ quan máy tàu biển các hạng khác nhau. Đồng thời Liên hiệp Hàng hải Việt nam có thảo bộ câu hỏi ôn thi sỹ quan trường ca buồng máy.

Chương trình và bộ câu hỏi thi trưởng ca buồng máy gồm 7 phần: Điện, đặc tính của động cơ, bộ điều tốc, nồi hơi và khai thác nồi hơi, dầu- nhiên liệu- nước, khai thác hệ thống động lực, phụ tùng dự trữ và thử nghiệm. Phụ lục là tóm tắt các công ước SOLAS 74,và MARPOL 73

Đểtừng bước nâng cao chất lượng thuyền viên phù hợp với trình độtheo tinh thần của Công ước đào tạo và cấp bằng cho thuyền viên Quốc tế, Liên hiệp Hàng hải Việt nam được sự đồng ý của BộGTVT và Bưu điện đã ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật sỹquan hàng hải và nội dung chương trình ôn thi lấy giấy chứng nhận sỹquan máy tàu biển các hạng khác nhau. Đồng thời Liên hiệp Hàng hải Việt nam có thảo bộcâu hỏi ôn thi sỹquan trường ca buồng máy. 

Sau khi những văn bản nêu trên ra đời chúng tôi nhận được nhiêu thưcủa bạn đọc chuyên ngành máy, đềnghịhướng dẫn tài liệu đếôn thi và trảlời những câu hỏi trong bộ đềthi sỹquan trưởng ca buồng máy với những lý do sau. 

Bộ đềthi sỹquan trưởng ca buồng máy cũng nhưchương trình ôn thi có khối lượng kiến thức khá lớn, vừa rộng lại vừa sâu, vừa mang tính chất lý thuyết kết hợp với thực tế, trong khi đó tài liệu, sách bằng tiếng Việt lại rất ít, khan hiếm và khó tim. 

Để  đáp ứng được đòi hói chính đáng của bạn đọc, sách "HƯỚNG DẪN ÔN THI SI QUAN MÁY TÀU' ra đời nhằm hường dẫn những tài liệu càn thiết, những sách cần tham khảo đểôn tập cho phù hợp với nội dung chương trình thi sỹquan các hạng khác nhau. Với mục đích làm cho bạn đọc nắm được chương trình ôn thi một cách có hệthống, chúng tôi cho in lại toàn bộnội dung chương trình và bộcâu hói thi trường ca buồng máy. 

Đểgiảm bớt nỗi nhọc nhằn của bạn đọc khi đi tìm một sốtài liệu tham khảo nhưcác Công ước quốc tê vềan loàn sinh mạng con người trên biến (SOLAS 1974) và Công ước quốc tê vềngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL 73) chúng tôi cho in chúng ởdạng tóm tắt trong phụlục. 

Sách "Hướng dẫn ôn thi" còn hướng dẫn trảlời một sốcâu hỏi trong bộcâu hỏi thi trường ca buồng máy. Chúng tôi không có khảnăng hướng dẫn tất cảcác câu hói vì khuôn khổquyển sách không cho phép, mặt khắc tạo điều kiện cho các bạn phát huy tính chú động trong ôn tập của. mình. Những câu hói vềthực tế, phần sứa chữa, phần luật chức trách thuyên viên ... chúng tôi giành cho các bạn tựnghiên chung lời. 

Điều đáng lưu ý là những câu hói chúng tôi hướng dẫn trà lời cũng mới mang tính chất định hướng, mang tính gợi ý côn trong thực tếdựthi, thí sinh tùy từng yêu cau cụthểcủa tiếu ban chấm thi mà trình bày cho phù hợp. 

Phần lớn những câu hói chúng tôi trảlời là theo yêu cầu của độc giả. Chủyếu các câu hỏi ấy nằm trong 7 phần sau đây : 

1. Phần điên. 

2. Đặc tính của động cơ.

3. Bộ điều tốc. 

4. Nồi hơi và khai thác nó. 

5. Dầu, nhiên liệu, nước. 

6. Khai thác hệthống động lực. 

7. Phụtùng dựtrữvà thứnghiệm. 

Sách HƯỚNC DẪN ÔN THI SỸQUAN MÁY' nhằm phục vụtrước hết cho sốcán bộtrung, cao, đại học đang chuẩn bịthi sỹquan, phục vụcho lực lượng xuất khẩu thuyền viên chuyên ngành máy. 

Sách sẽgiúp ích cho cán bộkỹthuật trong các Công ty vận tải biển Trung ương và địa phương. Ngoài ra sách còn có thểlàm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành máy của các trường đại học (Hàng hải, Thủy sản. Hải quân), các học viên của các trường trung cấp Hăi sản, Công nhân kỹthuật đường biển. 


NỘI DUNG:


PHẦN THỨNHẤT

* Tiêu chân cấp bậc kỹthuật sỹquan máy tàu 29

I. Những quy định chung 29

1. Vềlý thuyết 30

2. Vềthực hành 34

II. Những quy định cụthểcho từng chức danh

của mỗi hạng tàu. 35

* Nội dung chương trình ôn thi cho Máy trưởng

và tiêu chuẩn sỹquan Máy nhất hạng 5. 54

* Bộcâu hỏi thi sỹquan trưởng ca buồng máy.

A. Phần máy 65

B. Phần luật, chức trách, quy trình, quy phạm 89

C. Phần Điện 95

PHẦN THỨHAI

Hướng dẫn ôn thi máy tàu

* Những tài liệu cần thiết tham khảo để

ôn thi sỹquan máy tàu. 103

* Hướng dẫn trảlời câu hỏi 108

8

PHẦN ĐIỆN TÀU THỦY. 109

• Các hệthống điện trên tàu thuộc loại gì ?

Sựkhác nhau của chúng? 109

• Các thông số đặc trưng của hệthống điện

xoay chiều ? 109

• Các thông số đặc trưng của hệthống điện

một chiều ? 110

• Các loại máy phát điện xoay chiều dùng trên

tàu thủy? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động ? 110

• Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của

động cơdịbộlồng xóc 3 pha. Phương pháp

thay đổi tốc độquay của động cơnày? 113

• Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ

rôto dây quấn? 114

• Các phương pháp thay đổi tốc độ động cơ

dịbộ3 pha ? 115

• Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy điện

một chiều. Biến trởkích từcó nhiệm vụgì

máy phát điện một chiều ? 116

• Các loại động cơ điện một chiều.

Phạm vi ứng dụng? 117

• Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơkích

từsong song, nối tiếp, hỗn hợp? 119

• Hiện tượng cảm ứng điện từlà gì ? 121

9

• Cấu tạo và quá trình phóng nạp của ắc quy chì ? 122

• Cấu tạo và quá trình phóng nạp của ác quy kiểm? 124

• Các loại đồng hồdiện dùng trên bảng điện

xoay chiều. Nêu tác dụng của chúng ? l25

• Các lại đồng hồ điện đùng trên bảng điện dòng

một chiều công dụng của chúng ? 126

• Cấu tạo của cau chì và tác dụng của nó ? 126

• Nội dung an toàn điện đối với con người ? 127

• Nội dung an toàn điện đói với thiết bị? 128

• Các trang thiết bị điện hàng hải thường

dùng trên tàu ? 128

• Nguồn điện sựcốtrên tàu. Các phụtải được

cấp điện khi có sựcốtrên tàu ? 128

• Các thiết bị điện đặt trên bảng điện chính.

công dụng của chúng ? 129

• Khi thấy một động cơhóng bằng một động cơ

điện khác cần lưu ý gì ? 130

• Hiện tượng dao động công suất (thông qua đồng

hồdo công suất) khi hai máy phát điện làm việc

song song phản ánh hiện tượng gì về điện, vỏmáy ? 131

• Sửa chữa ác quy chì bịsunfat hóa ? 131

• Đểbảo vệcác máy phát điện ta dùng các thiết bịgì?

Phương pháp biến đổi dòng điện xoay chiều, điện áp

10

cao xuống điện áp thấp, nạp ác quy ? 132

• Điều kiện hòa đồng bộ2 máy phát đông bộ? 132

• Điều kiện làm việc song song của 2 máy phát

điện một chiều ? 133

• Vì sao sửdụng 4 bình ác quy đấu hỗn hợp

trong đó có một hình yếu thì không khởi động

được động cơdiesel, còn chọn 2 bình tốt đấu

nối tiếp thì khối động được? 134

• Khi còn thay đổi một máy phát cho máy đèn

cần lưu ý gì ? 134

• Các phương pháp hoà đồng bộ2 máy phát điện

xoay chiều 3 pha ta thường dùng trên tàu là gì ? 135

• Nội dung bảo dưỡng một máy phát điện ? 135

• Vẽ đặc tính ngoài của máy phát điện đồng bộ3 pha 136

• Đặc tính ngoài của máy phát điện một chiều ? 137

• Máy phát điện mất từ đó dẫn tới hiện tượng gì ? 139

• Việc điều chỉnh công suất của máy điện ? 139

• Yêu cầu của động cơtời neo ? 139

• Yêu cầu kỹthuật với động cơcần cẩu ? 140

• Quá trình vận hành động cơlai bơm ? 140

• Động cơdịbộ đểlâu điện trởcách điện

giảm quá mức bình thường giới hạn cho

phép thì làm thê nào ? 140

11

• Động cơ điện đang làm việc nhưng bịnóng

quá mức bình thường. Nêu một vài nguyên

nhân và cách xửlý ? 141

• Quy trình đưa một động cơ điện xoay chiều

hoạt động bằng phương pháp gián tiếp (dùng biên

áp tựngẫu hoặc cuộn kháng) ? 142

• Quy trình đưa một động cơ1 chiều vào hoạt

động bằng dùng điện trởkhởi động. Vì sao

không dùng điện trởkhởi động làm điện trở

điều chỉnh tốc độ? 142

• Muốn đảo chiều quay của động cơ điện một

chiều ta làm thẽnào ? 143

• Phương pháp thay đổi tốc độquay của động

cơmột chiều ? 144

• Khi lĩnh bóng đèn của vật tưlà 6V-25W đấu

nhưthếnào khi mắc vào acquy Z4 V và công suất

tổng là bao nhiêu? 144

• Khi lĩnh vật tưphần điện cần ghi thông sốgì

đối với acquy, bóng đèn, cầu dao, công tắc ? 145

• Các thông sốcơbản của ác quy ? 145

• Sau khi sửa chữa máy phát điện xoay chiều 3

pha bị đấu nhầm pha từABC sang ACB thì xảy ra

hiện tượng gì khi đóng điện ? 145

• Cách đấu ác quy để:

- điện thếkhông đổi, dung tích tăng.

- điện thếtăng, đung tích không đổi.

12

- điện thếtăng, dung tích tăng. 145

PHẦN ĐẶC TÍNH TÀU THỦY 146

• Hiểu thếnào về đặc tính ngoài của động cơ?

Trong khai thác người ta sửdụng nó nhưthếnào ? 147

• Thếnào là các đường đặc tính phụtải và nó được

sửdụng ở đâu 150

• Thếnào là đặc tính chân vịt ? Thếhiện nó

qua trục Ne - ns ? 152

• Ảnh hưởng của chân vịt đến sựlàm việc của động

cơchính nhưthếnào ? (hãy dùng đặc

tính ngoài hạn chế đếgiải thích). 156

• Hiểu thềnào về đặc tính chân vịt ?

Tại sao khi động cơlàm việc theo đặc tính chân vịt

“nặng tải" với chân vịt có bước cố định thì động cơ

không có khảnăng phát huy sốvòng quay cũng như

công suất nên giá trị định mức của chúng ? 158

• Tốc độvà chế độlàm việc của động cơ ở

điều kiện này nên xác lập nhưthếnào ? 158

• Hoạt động của động cơdiesel chính ởchê độbuộc

tàu, chế độlai kéo tàu chạy vào luồng lạch hẹp và

nông được lựa chọn nhưthếnào ? 162

• Chế độlàm việc của máy chính khi tàu chạy ballast

có những đặc điểm gì ?Cách lựa chọn các chê độ

vận tốc hành trình của tàu ởcác lần chuyển sang chạy

chế độballast đuvc căn cứvào các yếu tốnào ?

13

Cần phải lưu ý gì đối với vịtrí tay ga trong các

trường hợp tàu phát hành trình với ballast ? 166

• Cho biết đặc điềm khi động cơlàm việc ở

chế độlai kéo ? 168

• Trong điều kiện vỏtàu và chân vịt bịrêu, hầu hà

bám việc xác định chế độlàm việc của động

cơ được xác định nhưthếnào ?

• Giải thích trên đồthịPe - n và Ne - n ? 170

• Vùng phụtải cho phép sứdụng của diesel nên

hiểu nhưthếnào ? 172

• Những đường đặc tính hạn chếtheo momcn quay

M = const theo hệsốkhông khí thừa a =const được

đặt ra nhưthếnào ? Cho biết các dạng đi của chúng?

Khi làm việc với các đường đặc tính này, công suất

của động cơdiesel dối với mỗi tần sốquay sẽthay

đổi nhưthếnào ? Tại sao ? 173

• Thếnào gọi là động cơbịquá tải vềnhiệt và quá

tải vềcơ? giải thích? Ở động cơdiesel 4 kỳkhông

tăng áp hiện tượng này diễn biến nhưthếnào ? 175

• Sựthay đổi công suất và momen quay của động

cơdiesel trong các điều kiện khai thác tàu khác nhau

và diễn ra nhưthếnào ? Cho biết cách lựa chợn các

chế độlàm việc của động cơchính trong

mỗi trường hợp ? 178

• Trong điều kiện có sóng gió, tổn thất vềtốc độ

tàu và sựthay đổi lực đẩy chân vịt điều biên như

thếnào? Cách lực chợn các chế độlàm việc

của động cơdiesel ? 181

• Tại sao chân vịt có bước cố định thì mọi chế độ

14

khai thác (trừchế độ định mức) tiềm năng công suất

của động cơchính xác định cho mỗi tần sốquay

bởi điểm nằm trên đường đặc tính ngoài công suất

định mức không thếsứdụng đếchạy tàu ? Vì sao

cần thiết phải sửdụng chân vịt biến bước trên tàu

thủy và nó được sửdụng trên loại tải nào ? Vì sao ? 184

• Khi sức cần của tàu tăng lên hay giảm xuống, công

suất của hành trình toàn tải được giới hạn và khống

chếbởi thông sốnào ? Thuộc đặc tính nào ?

Nêu vịtrí thanh răng không đổi, khi tàu chuyển động

với sức cản tăng thì điều gì sẽxảy ra đối với động

cơdiesel ? Giải thích ? 185

• Trình bày mục đích và nội dung thửnghiệm tàu

tại bên và tách bến ? 186

• Xuất phát từ điều kiện đi biến người ta chợn chế độlàm việc

của máy chính nhưthé nào ? 189

PHẦN BỘ ĐIỀU TỐC

• Thếnào gọi là bộ điều tốc một chế độ, hai chế độ,

nhiều chế độvà bộ điều tốc giới hạn ? Phạm vi ứng

dụng của chúng trên tàu thủy ? 192

• Hãy vẽsơ đồcấu tạo bộ điều tốc một chế độ,

bộ điều tốc nhiều chế độvà cho biết mối liên hệgiữa

tay ga - bộ điều tốc - bơm cao áp của động cơdiesel?

Mối liên hệ ởtrên có gì giống nhau và khác nhau

được thểhiện qua hai loại bộ điều tốc ? 200

• Vẽsơ đồnguyên lý một bộ điều tốc có mối liên

hệngược cứng đặt trên động cơdiesel lai máy phát

điện và trình bày sựlàm việc của nó ? Cho biết

15

ưu nhược điểm và những hỏng hóc thường gặp

trong quá trình khai thác bộ điều tốc kiểu này và

nêu những biện pháp khắc phục ? 206

• Hãy vẽsơ đồnguyên lý một bộ điều tốc tác dụng

gián tiếp có mối liên hệngược mềm và cho biết

nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm ? Những

sựcốthường gặp đối với bộ điều tốc này ? 214

• Những đặc tính điểu chỉnh được thểhiện

nhưthếnào? 215

• Tại sao đối với tất cả động cơhoạt động cho chân

vịt tàu thấy qua các khớp nối, bất kểkhớp nối kiểu

gì và có bộ điều chinh mọi chế độ đều phải được

trang bịthêm bộthiết bịbảo vệquá tốc ? 219

• Những sựcốnào liên quan với việc hỏng bộ điều

chỉnh sốvòng quay cửa động cơdiesel ? 221

• Động cơdiesel 4 kỳ, hệthống dầu nhờn bôi trơn bộ

điều tốc dùng chung với dầu tuần hoàn, khi đểtay ga

ởvịtrí khởi động (tốc độthấp) động cơtại tăng vòng

quay đến vòng quay định mức. Tìm nguyên

nhân khắc phục? 222

• Những nguyên nhân nào làm cho bộ điều tốc không

cho động cơphát trên sỗvòng quay định mức? Bộ

điều tốc sẽlàm việc nhưthếnào khi ngắt phụtải ?

Vì sao bộ điều tốc giữ được sô vông quay ồn định

tối thiếu tương đối khó khăn ? 224

• Vẽsơ đồbộ điều tốc "quân bằng" có mối liên hệ

ngược mềm, trình bày nguyên lý làm việc? Cho biết

những ưu nhược điểm của loại điều tốc này, các hư

hỏng thường gặp trong quá trình sửdụng và biện

pháp sửa chữa ? 228

16

• Hãy cho biết các phương pháp vềtự động điều chỉnh

nhiệt độ được tiền hành trong hệthống làm mát và bệ

thống dầu nhờn của diesel? ưu và khuyết của mỗi

phương pháp và phạm vi ứng đụng trên tàu thuỷ? 224

PHẦN NỒI HƠI TÀU THỦY 248

• Vì sao phải đặt vấn đềsởlý nước nồi hơi ? Hãy cho

biết các chi tiêu chất lượng cơbản của nước dùng cho

nồi hơi tàu thuỷ? 249

• Trình bày tiêu chuẩn thửáp lực nồi hơi ? 253

• Hãy cho biết những hóng hóc xảy ra do đểcạn hoặc

đềmất nước nồi hơi ? Biện pháp xứlý cần thiết? 257

• Cho biết khoảng thời hạn kiếm tra nôi hơi? Nội dung

cụthểcủa kiểm tra nồi hơi? 259

• Hãy cho biết chú tàu phải thực hiện những công việc

kiểm tra nào của nồi hơi ? 262

• Lấy những chi tiêu nào để đánh giá trạng thái kỹthuật

của nồi hơi ? 263

• Những điều gì càn quan lâm khi đốt lò nồi hơi và lập

quy trình đốt lò ? 265

• Nhưng thiết bịtự động nào được đặt trên nồi hơi,

nhằm mục đích gì ? 267

• Những công việc gì phải làm khi nôi hơi làm việc ? 269

17

• Nguyên nhân dẫn đến ngọn lửa trong buồng đốt của

nồi hơi có hình sao, có màu trắng, màu vàng, màu da

cam, màu đen nàu phớt hồng? Biện pháp loại trừ? 271

• Trình bày các công việc bảo dưỡng nồi hơi trong quá

trình khai thác ? 273

• Nêu những nguyên nhân làm giảm sản lượng hơi

nước của nồi hơi kinh tề? Cho biết mối quan hệsản

lượng nôi hơi với công suất của máy chính ? 276

PHẦN DẦU MỠ, NƯỚC, NHIÊN LIỆU 279

• Cho biết chức năng, nhiệm vụvà các yêu cầu đối với

hệthống cung cấp nhiên liệu ? Nêu đặc điểm của hệ

thống phun nhiên liệu trực tiếp ? Phân tích mối quan

hệgiữa bơm cao áp – vòi phun nhiên liệu ảnh hướng

đến quá trình phun nhiên liệu vào buồng máy ? 280

• Cho biết sự ảnh hưởng các đường ống cao áp không

giống nhau vềchiêu đài trên một động cơnhiều xy

lanh đến quá trình cấp nhiên liệu, phun nhiên liệu vào

các xy lanh của động cơnhưthếnào ? 283

• Trình bày 3 phương pháp điều chỉnh việc cấp nhiên

liệu vào xy lanh công tác của động cơdiesel ? 284

• Đặc điểm công tác diesel tàu thủy khi làm việc với

các loại nhiên liệu nặng nhưthê nào ? 286

• Có những chất phụgia nào sửdụng cho dầu đốt?

Trong trường hợp nào cần sửdụng chất phụgia? Khi

dùng chất phụgia can lưu ý điều gì ? 288

18

• Người ta chuẩn bị đưa hệthống nhiên liệu của động

cơdiesel vào hoạt động nhưthếnào ? 289

• Làm thếnào đểchuyển diesel từhoạt động bằng

nhiên liệu diesel “DO sang dầu nặng FO ? 291

• Những việc cần phải làm và những thông sốnào của

hệthống nhiên liệu phải chịu sựkiểm tra trong thời

gian hoạt động của động cơdiesel ? 293

• Những chi tiêu nào xác định sựcần thiết phải thay thế

dầu bôi trơn, và kiểm tra hệthống dầu nhờn sau khi

thay thếdầu ? 296

• Những thông sốnào của hệthống dầu nhờn phải chịu

sựkiểm tra định kỳtrong quá trình khai thác thiết bị

diesel tàu thuỷ? 298

• Nêu những đặc tình lý hóa quan trọng của dầu bôi

trơn ? Cơsởchọn dầu bôi trơn sơmi xylanh trong

quan hệvới dầu đốt và yêu cầu của máy nhưthếnào? 300

• Chế độnhiệt của hệthông dầu nhờn điesel ảnh hưởng

đến điều kiện bôi trơn nhưthê nào. 304

• Những nguyên nhân nào dẫn đến việc nổhơi dầu

trong cacte của động cơdiesel ? 305

• Những công việc nào can phải làm trong quá trình

thay thếdầu nhờn tuần hoàn ? 307

• Trình bày các công việc phải làm khi tiếp nhận dầu

đốt, dầu bôi trơn? Mức dầu trong kết chứa nên nhận

bao nhiêu phần trăm dung tích của két? 308

19

• Người ta chọn chế độlàm việc của máy phân ly như

thềnào ? 311

• Ảnh hưởng của chất lượng nước đến sựtìm việc của

thiết bịnồi hơi nhưthếnào? cho biết các phương

pháp điều chếvà làm mềm nước cấp cho thiết bịnồi

hơi ? 312

• Chỉtiêu nào đặc trưng cho chất lượng nước sửdụng

trong hệthống làm mát máy diesel ? 314

• Những hiện pháp nào được thực hiện khi nhiệt độ

nước làm mát ra khỏi xylanh động cơquá lớn ? 315

• Những thông sốnào của hệthống làm mát bắt buộc

phải kiểm tra theo dõi và những công việc cần phải

làm trong thời gian làm việc của máy diesel? 317

• Những công việc nào trong hệthống làm mát máy

phải được thực hiện sau khi dừng động cơ? 320

• Những biện pháp nào được thực hiện khi áp lực nước

làm mát giảm xuống một cách đột ngột ? 321

• Chu kỳvà thời gần làm việc của máy phân ly phụ

thuộc vào cái gì? 321

• Hãy cho biết các biện pháp nâng cao chất lượng của

nước làm mát máy diesel? 323

• Hãy cho biết phương pháp xác định độcứng chung

của nước? 325

• Làm thếnào đểtìm được độnhớt của dầu theo nhiệt

độ? Tì sản lượng lọc theo nhiệt độvà lim biệt độcần

20

thiết khi biết sản lượng và độnhớt ban đầu đối với

các máy lọc ly tâm? 325

• Làm thếnào và tại sao phải do lượng tiêu thụnhiên

liệu ởmáy diesel? Cho biết các phương pháp đó mà

trên tàu anh thường dùng? 328

• Hệthống bôi trơn với cacte khô được sử đụng ở

những loại động cơnào ? Chúng có những ưu và

nhược điểm gì trong quá trình khai thác động cơ

diesel? 330

• Đối với loại động cơnào thì người ta dùng hệthống

dầu nhờn với cacte ướt? Ưu và nhược điểm của hệ

thống này khi khai thác diesel nhu thếnào ? 331

• Vẽsơ đồcấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của

hệthống xoa trơn cacte ướt. So sánh ưu và nhược

điểm của hệthống xoa trơn này với hệthống xoa trơn

cácte khô ? 332

PHẦN KHAI THÁC MÁY TÀU 336

• Trình bày quy tắc chung trước khi khởi

động động cơ? 337

• Hãy cho biết trình tựkhởi động động cơdiesel ? 338

• Hãy trình bày công việc chân bịkhởi động động cơ

sau thời gian ngắn dừng tại bến ? 342

• Trình bày các công việc phải làm trong thời gian điều

động tàu ? 351

21

• Hãy cho biết nguyên tắc khi khởi động và nguyên tắc

khi tắt dừng máy của hệthống vận hành và tắt máy

của động cơ điesel khối động bằng không khí nén 355

• Trình bày các công việc phải làm trong thời gian

động cơlàm việc ởchế độbuộc phải dừng một

hoặc vài xy lanh? 360

• Trình bày các công việc phải làm trong thời gian động

cơlàm việc ởchế độquá tải ? 362

• Trình bày các công việc phải làm trong thời gian động

cơlàm việc ởchế độnon tải ? 363

• Trình bày sựlàm việc của động cơ điesel ởchế độ

vòng quay tối thiểu ổn định, chế độquá tải và khi đảo

chiều động cơ? 364

• Trình bày các công việc phải làm trong thời gian động

cơlàm việc ởchế độbão tố, nước cạn, băng già ? 368

• Trình bày những công việc phải làm sau khi tắt động

cơ? 369

• Trình bày nguyên tắc chung đối với công tác bảo

quản động cơtrong thời gian làm việc? 372

• Hãy cho biết những cống việc cần làm đểbão dưỡng

động cơkhi động cơkhông làm việc ? 375

• Trình bây các công việc chuẩn bịkhởi động sau khi

tháo đỡ động cơsửa chữa lức dừng lâu tại bến? 376

22

• Máy chính của tàu đang khai thác không chạy được ở

tốc độchậm. Cho biết nguyên nhân và biện pháp khắc

phục? 379

• Khi khởi động riêng cơ điesel bằng khí nén động cơ

phải đủsốvòng quay, nhưng khi chuyển sang làm

việc với nhiên liệu, động cơhoạt động yếu sau đó lịm

dần, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục ? 380

• Những thông sốnào xác định sựlàm việc bình

thường của diesel có tăng áp ? 384

• Ảnh hưởng của yếu tốvà điều kiện khai thác đến chế

độlàm việc của động cơdiesel nhưthếnào ? 385

• Trình bày các tổn thất năng lượng nhiệt trong động cơ

diesel lúc làm việc ? Cách hạn chếcác tổn thất ấy của

người khai thác ? 387

• Máy chính của tàu hiện tại không dừng được máy vẫn

chạy sau khi tay ga đã được đưa vềvịtrí cấp nhiên

liệu bằng 0 "STOP". Cho biết nguyên nhân và biện

pháp khắc phục ? 389

• Hãy giải thích tại sao việc điều chỉnh cuối cùng các

chỉsốcông tác nhưPi, Pz và nhiệt độkhí xảTkx đối

với diesel tàu thủy chỉ được tiến hành khi động cơ

làm việc ởchế độ định mức? Sựkhông đồng đều của

các giá trị đó ởcác xy lanh so với giá trịtrung bình

của tất cảcác xy lanh nằm trong giới han nào? 390

• Hãy cho biết chu kỳkiểm tra các trịsốPi, Pz, Pe và

áp suất theo thời gian Pt, nhiệt độkhí xã trung bình

23

Tkx? Sựchênh lệch cho phép (so với giá trịtrung

bình), ra các thông sốnày trong quá trình điều chỉnh

nằm trong giới hạn nào ? 391

• Phân tích hiện tượng tăng nhiệt độkhí xả, tăng nhiệt

độ được làm mát khi đang vận hành động cơ?

Nguyên nhân và biện pháp xửlý nhưthếnào? 393

• Chứng minh môi quan hệgiữa nhiệt độ được làm mát

với nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn và chất lượng nước

làm mát, chất lượng đầu bôi trơn với tuổi thọcủa

động cơ? 396

• Tại sao khi điều chỉnh động cơdiesel thì việc lấy

đồthịcông chi thịlại có một ý nghĩa lớn?

Trình tựthao tác cho đến khi kết thúc điều chỉnh

diesel nhưthếnào? 399

• Tại sao hiện nay vắn đềnâng cao chất lượng làm

mang được quy định trên tàu có ý nghĩa rất lớn ? 400

• Chế độlàm việc của máy chính diễn ra nhưthếnào

trong các quá trình làm mang tàu ? Với quan điểm

khai thác đồng chí có kiến nghịgì với thuyền trưởng

trong các lần manơtàu? 401

• Sốvòng quay tới hạn của hệtrục được hiểu nhưthế

nào ? Việc tính toán xác định và loại trừchúng trong

quá trình sửdụng được thực hiện ra sao ? 403

• Những đặc điểm làm việc nào của vòi phun máy

điesel nên xét đến khi kiểm tra và điều chinh chúng ? 404

24

• Ảnh hường của sựmài mòn các chi tiết của thiết bị

nhiên liệu đến sựlàm việc của động cơdiesel nhưthế

nào ? 406

• Vẽsơ đồnguyên lý làm việc của hệthống khởi động

bằng khí nén do cam khống chế đường gió phụ? Cho

biết những hưhỏng thường gặp trong quá trình khai

thác, nguyên nhân và biện pháp khắc phục? 408

• Động cơdiesel gồm những thông sốcơbản nào ? Hãy

cho biết đặc trưng của các thông số đó ? 412

• Động cơdiesel 4 kỳ6 xylanh tăng áp bằng tua bin khí

xảcó thứtựnổ1 - 3 - 5 - 6 - 4 - Z.

a) Hãy phân tích va cho biết cách bốtrí tốt nhất các

nhảnh ống xã của động cơ đểgiảm bớt tính chất mạch

động trong ống xảkhi động cơlàm việc?

b) Qua 2 vòng quay của trục khuỷu hãy thiết lập bảng

góc độcác supap của động cơ, biết rằng supap hút mở

sớm một góc D1 = 20

0

và đóng muộn một góc D2=48

0

.

Supap xảmởsớm một góc D1 = 45

0

và đóng muộn một

góc D2 = 20

0

? 414

• Động cơ4 kỳ6 xy lanh bốtrí kiểu 2 hàng chữV có

thứtựnổ1 - 6 - 5 : 1

ph

-6

tr

-5

ph

-2

tr

-3

ph

-4

tr

-6

ph

-1

tr

-2

ph

-5tr

-4

ph

- 3

tr

• a) Hãy biểu diễn sơ đồgóc xê dịch giữa các khuỷu

trục của động cơ?

• b) Tìm góc nổgối giữa các xy lanh với nhau? 416

25

• Thếnào là công suất có ích, công suất chỉtrịcủa động

cơ điesel? Trong điều kiện hoạt động của con tàu các

công suất đó thay đổi nhưthếnào ? 418

• Lập bảng sinh công của động cơdiesel 4 kỳ6 xylanh,

2 hàng chữV có thú tựnổlà : 1-5-4-2-6-3-7-8 và giải

thích tại sao động cơcàng nhiều xy lanh thì làm việc

càng êm ? 421

PHẦN PHỤTÙNG DỰTRỮ 425

• Phụtùng dựtrữcủa các máy phụnhư: bơm piston,

bơm ly tâm, bom ROT (bơm vít, bơm bánh răng, bơm

vấu), quạt gió, máy nén khí vv... theo quy phạm của

Đăng kiểm được quy định nhưthếnào đối với tàu có

vùng hoạt động không hạn chếvà tàu có vùng hoạt

động hạn chếI hay hạn chếII ? 426

• Phụtùng dựtrữcủa thiết bịhệtrục và thiết bị

đẩy tàu theo quy phạm của VIRES được quy định

nhưthếnào đối với tàu có vùng hoạt động hạn chếI

và hạn chếII? 428

• Quy phạm của Đăng kiểm Việt nam VIRES yêu cầu

phụtùng dựtrữcho động cơdiesel chính lắp cho các

tàu hoạt động ởnhững vùng khác nhau nhưthếnào? 431

• Đối với những tàu hoạt động ởnhững vùng hoạt

động khác nhau thì phụtùng dựtrữcho diesel lai máy

phát sẽnhưthếnào? 435

26

• Sốlượng phụtùng dựtrữcủa hệthống tua bin hơi

chính và phụ đối với các tàu cốvùng hoạt động khác

nhau nhưthê nào ? 437

• Đối với tàu có vùng hoạt động không hạn chế, hạn

chếI và hạn chếII thì sốlượng phụtùng dựtrữcủa

bộtruyền động và khớp nối là bao nhiêu? 439

• Cho biết sốlượng phụtùng dựtrữcủa thiết bịtàu và

các máy móc trên boong theo yêu cầu của VIRES như

thếnào đối với các loại tàu có vùng hoạt động khác

nhau? 441

• Đối với nồi hơi chính và phụcần lượng phụtùng dự

trữnhưthếnào đối với tàu có vùng hoạt động khác

nhau ? 442

• Sốlượng phụtùng dựtrữcho bình áp lực và thiết bị

trao đổi nhiệt nhưthếnào đối với tàu có vùng hoạt

động khác nhau ? 445

• Trình bày mục đích công việc được tiến hành của

từng dạng kiểm tra tàu ? 446

• Hãy trình bày nội dung cơbản của loại kiểm tra định

kỳvềphần máy? 448

• Trong những trường hợp nào cơquan Đăng kiểm có

thểhoãn kiểm tra định kỳvà kiểm tra hàng năm? 450

• Hãy phát biểu 3 định nghĩa về:

- Độco bóp;

- Độco bóp khi đó trong mặt phẳng đứng;

27

- Độco bóp khi đó trong mặt phẳng nằm ngang;

Khi nào cần đủ độco bóp trục cơ? 452

PHẦN THỨBA : PHỤLỤC 454

• Tóm tắt Công ước Quốc tếvềngăn ngừa ô nhiễm

biển do tàu gây ra (International Convention for the

Privention of Pollution from Ships - 1973 ) 455

• Tóm tắt Công ước quốc tếvềan toàn sinh mạng con

người trên biển (International Convention for the

Safety of Life at Sea - 1974 ) 506

• Điều lệ, chức trách thuyền viên trên tàu biển Việt namĐẶT MUA SÁCH MÁY TÀU THỦY NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: