SÁCH - Kinh tế học vi mô Full (Robert S. Pindyck)Kinh tế học vi mô không chỉ hướng tới việc giải thích các thị trường hoạt động như thế nào, mà còn hướng đến tính thực tiễn và ứng dụng của nó vào cách thức ra quyết định ở các cấp quản lý, cũng như chính sách công.

Quyển sách Kinh tế học vi mô của Robert S. Pindyck và Daniel L. Rubinfeld tái bản lần thứ 8 năm 2015 đã đề cập nhiều vấn đề thú vị như việc phân tích tính ứng dụng của chi phí, hiệu quả hị trường, xây dựng chiến lược định giá, quyết định đầu tư và sản xuất, phân tích chính sách công. Kinh tế học vi mô sẽ giúp cho sinh viên, những nhà nghiên cứu và độc giả có cái nhìn đầy đủ, toàn diện từ cơ bản đến chuyên sâu để có thể vận dụng vào công việc quản lý của mình. Để minh chứng cho những nội dung này, tác giả đã đề cập khoảng 130 ví dụ đều là những ví dụ thực tiễn liên quan đến giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới được gắn liền trong từng nội dung.


Nội dung cuốn sách gồm:


- Phần 1: Giới thiệu: Thị trường và giá cả:


+ 1. Phần mở đầu.


+ 2. Những vấn đề cơ bản của cung và cầu.


- Phần 2: Người sản xuất, người tiêu dùng và thị trường cạnh tranh:


+ 3. Hành vi của người tiêu dùng


+4. Cầu cá nhân và cầu thị trường


+ 5. Sự không chắc chắn và hành vi của người tiêu dùng


+ 6. Sản xuất


+ 7. Chi phí sản xuất


+ 8. Tối đa hóa lợi nhuận và cung thị trường cạnh tranh.


+ 9. Phân tích thị trường cạnh tranh .


– Phần 3: Cấu trúc thị trường và chiến lược cạnh tranh:


+ 10. Thế lực thị trường: Độc quyền bán và độc quyền mua.


+ 11. Việc định giá khi có thế lực thị trường .


+ 12. Cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm.


+ 13. Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranhLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2ĐẶT MUA SÁCH KINH TẾ HỌC VI MÔ NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD - BẢN 1994


LINK DOWNLOAD - BẢN 1999


LINK DOWNLOAD - BẢN 2012 (234_839 trang)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Kinh tế học vi mô không chỉ hướng tới việc giải thích các thị trường hoạt động như thế nào, mà còn hướng đến tính thực tiễn và ứng dụng của nó vào cách thức ra quyết định ở các cấp quản lý, cũng như chính sách công.

Quyển sách Kinh tế học vi mô của Robert S. Pindyck và Daniel L. Rubinfeld tái bản lần thứ 8 năm 2015 đã đề cập nhiều vấn đề thú vị như việc phân tích tính ứng dụng của chi phí, hiệu quả hị trường, xây dựng chiến lược định giá, quyết định đầu tư và sản xuất, phân tích chính sách công. Kinh tế học vi mô sẽ giúp cho sinh viên, những nhà nghiên cứu và độc giả có cái nhìn đầy đủ, toàn diện từ cơ bản đến chuyên sâu để có thể vận dụng vào công việc quản lý của mình. Để minh chứng cho những nội dung này, tác giả đã đề cập khoảng 130 ví dụ đều là những ví dụ thực tiễn liên quan đến giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới được gắn liền trong từng nội dung.


Nội dung cuốn sách gồm:


- Phần 1: Giới thiệu: Thị trường và giá cả:


+ 1. Phần mở đầu.


+ 2. Những vấn đề cơ bản của cung và cầu.


- Phần 2: Người sản xuất, người tiêu dùng và thị trường cạnh tranh:


+ 3. Hành vi của người tiêu dùng


+4. Cầu cá nhân và cầu thị trường


+ 5. Sự không chắc chắn và hành vi của người tiêu dùng


+ 6. Sản xuất


+ 7. Chi phí sản xuất


+ 8. Tối đa hóa lợi nhuận và cung thị trường cạnh tranh.


+ 9. Phân tích thị trường cạnh tranh .


– Phần 3: Cấu trúc thị trường và chiến lược cạnh tranh:


+ 10. Thế lực thị trường: Độc quyền bán và độc quyền mua.


+ 11. Việc định giá khi có thế lực thị trường .


+ 12. Cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm.


+ 13. Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranhLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2ĐẶT MUA SÁCH KINH TẾ HỌC VI MÔ NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD - BẢN 1994


LINK DOWNLOAD - BẢN 1999


LINK DOWNLOAD - BẢN 2012 (234_839 trang)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: