SÁCH - Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục Full (Robert B. Cialdini)Cuốn sách “Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục” của tác giả Robert B. Cialdini đã phân tích và giới thiệu 6 nguyên lý tâm lý ảnh hưởng đến quyết định của con người, đồng thời cũng là những kỹ thuật thuyết phục hiệu quả.

Nguyên lý thứ nhất là nguyên lý của sự tương đồng. Theo đó, con người thường có xu hướng thích những người có các điểm giống với mình hơn là những người khác biệt. Do đó, khi thuyết phục người khác, chúng ta nên tìm điểm chung về quan điểm, giá trị sống hoặc nền văn hóa để tạo sự gần gũi, thân thiết và tin cậy. Điều này sẽ giúp người được thuyết phục dễ dàng chấp nhận quan điểm của chúng ta hơn.

Nguyên lý thứ hai là nguyên lý về sự hiếm có. Theo đó, con người có xu hướng đánh giá cao hơn những thứ ít khi xuất hiện hoặc hiếm có. Do đó, khi thuyết phục người khác, chúng ta có thể nhấn mạnh tính độc đáo, hiếm có của sản phẩm hoặc ý tưởng để tăng giá trị nhận thức của người được thuyết phục. Điều này cũng giúp họ cảm thấy mình may mắn khi có cơ hội sở hữu những thứ ít khi xuất hiện đó.

Nguyên lý thứ ba là nguyên lý về sự cam kết và nhất quán. Theo đó, con người có xu hướng muốn duy trì nhất quán với những quyết định và cam kết trước đó của mình. Do đó, khi thuyết phục người khác, chúng ta nên khiến họ đưa ra những cam kết nhỏ ban đầu để sau đó dễ dàng đồng ý với các yêu cầu lớn hơn. Điều này giúp họ duy trì được sự nhất quán.

Nguyên lý thứ tư là nguyên lý về sự thiện cảm. Theo đó, con người có xu hướng thích và dễ tin tưởng người mà họ cảm thấy thân thiết. Do đó, khi thuyết phục người khác, chúng ta cần tạo cảm giác thân thiết, gần gũi bằng cách cười nhiều, gặp gỡ trực tiếp, lắng nghe và đồng cảm với họ. Điều này giúp họ dễ chấp nhận quan điểm của chúng ta hơn.

Nguyên lý thứ năm là nguyên lý về sự thận trọng. Theo đó, con người có xu hướng nghe theo lời khuyên của những chuyên gia hoặc người có uy tín, đặc biệt là trong những vấn đề phức tạp khó quyết định. Do đó, khi thuyết phục người khác, chúng ta nên trình bày mình dưới vai trò của một chuyên gia đáng tin cậy để tạo sự an tâm cho họ.

Nguyên lý cuối cùng là nguyên lý về sự hiếm khan. Theo đó, con người có xu hướng coi trọng những vật có sẵn hơn là những vật không có sẵn. Do đó, khi thuyết phục người khác, chúng ta nên đưa ra các lựa chọn dễ tiếp cận hơn là những lựa chọn khó khăn hoặc xa vời, điều này giúp họ dễ dàng đưa ra quyết định hơn.

Nhìn chung, cuốn sách đã phân tích sâu sắc và trình bày một cách hệ thống 6 nguyên lý tâm lý ảnh hưởng đến quyết định của con người. Việc áp dụng những nguyên lý này trong thuyết phục sẽ giúp tăng tính hiệu quả của quá trình thuyết phục bằng cách khai thác các xu hướng tâm lý tự nhiên của con người. Cuốn sách đã cung cấp những kiến thức bổ ích cho người đọc trong việc hiểu biết và ứng dụng kỹ năng thuyết phục trong cuộc sống hàng ngày


Chương 1: Vũ Khí Gây Ảnh Hưởng

Chương 2: Nguyên Tắc Đáp Trả

Chương 3: Nguyên Tắc Cam Kết & Nhất Quán

Chương 4: Nguyên Tắc Bằng Chứng Xã Hội

Chương 5: Nguyên Tắc Thiện Cảm

Chương 6: Nguyên Tắc Uy Quyền

Chương 7: Nguyên Tắc Khan HiếmLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3LINK DOWNLOAD - EBOOK PDF


LINK DOWNLOAD - EBOOK EPUB


LINK DOWNLOAD - BẢN 2023 (UPDATING...)Cuốn sách “Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục” của tác giả Robert B. Cialdini đã phân tích và giới thiệu 6 nguyên lý tâm lý ảnh hưởng đến quyết định của con người, đồng thời cũng là những kỹ thuật thuyết phục hiệu quả.

Nguyên lý thứ nhất là nguyên lý của sự tương đồng. Theo đó, con người thường có xu hướng thích những người có các điểm giống với mình hơn là những người khác biệt. Do đó, khi thuyết phục người khác, chúng ta nên tìm điểm chung về quan điểm, giá trị sống hoặc nền văn hóa để tạo sự gần gũi, thân thiết và tin cậy. Điều này sẽ giúp người được thuyết phục dễ dàng chấp nhận quan điểm của chúng ta hơn.

Nguyên lý thứ hai là nguyên lý về sự hiếm có. Theo đó, con người có xu hướng đánh giá cao hơn những thứ ít khi xuất hiện hoặc hiếm có. Do đó, khi thuyết phục người khác, chúng ta có thể nhấn mạnh tính độc đáo, hiếm có của sản phẩm hoặc ý tưởng để tăng giá trị nhận thức của người được thuyết phục. Điều này cũng giúp họ cảm thấy mình may mắn khi có cơ hội sở hữu những thứ ít khi xuất hiện đó.

Nguyên lý thứ ba là nguyên lý về sự cam kết và nhất quán. Theo đó, con người có xu hướng muốn duy trì nhất quán với những quyết định và cam kết trước đó của mình. Do đó, khi thuyết phục người khác, chúng ta nên khiến họ đưa ra những cam kết nhỏ ban đầu để sau đó dễ dàng đồng ý với các yêu cầu lớn hơn. Điều này giúp họ duy trì được sự nhất quán.

Nguyên lý thứ tư là nguyên lý về sự thiện cảm. Theo đó, con người có xu hướng thích và dễ tin tưởng người mà họ cảm thấy thân thiết. Do đó, khi thuyết phục người khác, chúng ta cần tạo cảm giác thân thiết, gần gũi bằng cách cười nhiều, gặp gỡ trực tiếp, lắng nghe và đồng cảm với họ. Điều này giúp họ dễ chấp nhận quan điểm của chúng ta hơn.

Nguyên lý thứ năm là nguyên lý về sự thận trọng. Theo đó, con người có xu hướng nghe theo lời khuyên của những chuyên gia hoặc người có uy tín, đặc biệt là trong những vấn đề phức tạp khó quyết định. Do đó, khi thuyết phục người khác, chúng ta nên trình bày mình dưới vai trò của một chuyên gia đáng tin cậy để tạo sự an tâm cho họ.

Nguyên lý cuối cùng là nguyên lý về sự hiếm khan. Theo đó, con người có xu hướng coi trọng những vật có sẵn hơn là những vật không có sẵn. Do đó, khi thuyết phục người khác, chúng ta nên đưa ra các lựa chọn dễ tiếp cận hơn là những lựa chọn khó khăn hoặc xa vời, điều này giúp họ dễ dàng đưa ra quyết định hơn.

Nhìn chung, cuốn sách đã phân tích sâu sắc và trình bày một cách hệ thống 6 nguyên lý tâm lý ảnh hưởng đến quyết định của con người. Việc áp dụng những nguyên lý này trong thuyết phục sẽ giúp tăng tính hiệu quả của quá trình thuyết phục bằng cách khai thác các xu hướng tâm lý tự nhiên của con người. Cuốn sách đã cung cấp những kiến thức bổ ích cho người đọc trong việc hiểu biết và ứng dụng kỹ năng thuyết phục trong cuộc sống hàng ngày


Chương 1: Vũ Khí Gây Ảnh Hưởng

Chương 2: Nguyên Tắc Đáp Trả

Chương 3: Nguyên Tắc Cam Kết & Nhất Quán

Chương 4: Nguyên Tắc Bằng Chứng Xã Hội

Chương 5: Nguyên Tắc Thiện Cảm

Chương 6: Nguyên Tắc Uy Quyền

Chương 7: Nguyên Tắc Khan HiếmLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3LINK DOWNLOAD - EBOOK PDF


LINK DOWNLOAD - EBOOK EPUB


LINK DOWNLOAD - BẢN 2023 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: