SÁCH - Sổ tay Kỹ thuật tàu thủy và công trình nổi - Tập 1 (Nguyễn Hữu Vượng Cb)Gần 20 năm về trước, cuốn sách đầu tiên về lĩnh vực công nghiệp tàu thủy đã ra đời ở nước ta dưới tên "Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thủy". Từ đó đến nay, giai đoạn cuối của thể kỷ 20, công nghiệp tàu thủy đã có những biến đổi to lớn để phục vụ cho công nghệ tiên tiến trong các dạng vận tải và dịch vụ đường thủy, xây dựng công trình biển, khai thác dầu khí quặng, đánh bắt hải sản v.v... trên thế giới cũng như trong nước. Nó được thể hiện qua việc sử dụng rộng rãi và với tốc độ thần kỳ về máy vi tính, tự động hóa trong dây chuyền sản xuất, các hình thức bố trí và kết cấu con tàu tiện lợi cho khai thác và bảo vệ môi trường trong sạch của sông biển, tốc độ phương tiện đạt tới 30 + 50 hải lý/h và thậm chí còn cao hơn với các tính năng rất phức tạp, rất đặc biệt.

Hiện nay và trong thời gian tới chúng ta đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết VIII của Đảng nhằm đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong đó công nghiệp tàu thủy là một trong các mũi nhọn được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Sự ra đời của cuốn sách này dưới tên :

"Sổ tay kỹ thuật tàu thủy và công trình nổi" cũng nhằm đóng góp phần nhỏ vào sự nghiệp đó. Những người làm công tác khoa học công nghệ như nghiên cứu, thiết kế, giảng dạy, cán bộ kỹ thuật công nhân trong các nhà máy đóng, sửa chữa tàu và giàn khoan, những người làm công tác quản lý, thương mại, sinh viên trong các trường đại học, học sinh trong các trường chuyên nghiệp, những người đang sử dụng và khai thác phương tiện thủy và công trình nổi... đều có thể sử dụng sách này.ĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU THỦY NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Gần 20 năm về trước, cuốn sách đầu tiên về lĩnh vực công nghiệp tàu thủy đã ra đời ở nước ta dưới tên "Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thủy". Từ đó đến nay, giai đoạn cuối của thể kỷ 20, công nghiệp tàu thủy đã có những biến đổi to lớn để phục vụ cho công nghệ tiên tiến trong các dạng vận tải và dịch vụ đường thủy, xây dựng công trình biển, khai thác dầu khí quặng, đánh bắt hải sản v.v... trên thế giới cũng như trong nước. Nó được thể hiện qua việc sử dụng rộng rãi và với tốc độ thần kỳ về máy vi tính, tự động hóa trong dây chuyền sản xuất, các hình thức bố trí và kết cấu con tàu tiện lợi cho khai thác và bảo vệ môi trường trong sạch của sông biển, tốc độ phương tiện đạt tới 30 + 50 hải lý/h và thậm chí còn cao hơn với các tính năng rất phức tạp, rất đặc biệt.

Hiện nay và trong thời gian tới chúng ta đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết VIII của Đảng nhằm đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong đó công nghiệp tàu thủy là một trong các mũi nhọn được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Sự ra đời của cuốn sách này dưới tên :

"Sổ tay kỹ thuật tàu thủy và công trình nổi" cũng nhằm đóng góp phần nhỏ vào sự nghiệp đó. Những người làm công tác khoa học công nghệ như nghiên cứu, thiết kế, giảng dạy, cán bộ kỹ thuật công nhân trong các nhà máy đóng, sửa chữa tàu và giàn khoan, những người làm công tác quản lý, thương mại, sinh viên trong các trường đại học, học sinh trong các trường chuyên nghiệp, những người đang sử dụng và khai thác phương tiện thủy và công trình nổi... đều có thể sử dụng sách này.ĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU THỦY NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: