SÁCH - SỔ TAY SĨ QUAN MÁY TÀU FULL (GS. TRẦN HỮU NGHỊ)Sĩ quan máy tàu biển là những chuyên gia đã được đào tạo về khai thác máy tàu biển, có kiến thức, kĩ năng, ngoại ngữ và chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì và sửa chữa tất cả các máy, thiết bị cơ khí và kỹ thuật chính trên tàu. Trên tàu biển, thuyền viên được tổ chức thành hai bộ bận chính là Boong (Deck Department) và Máy (Engine Department).
LINK DOWNLOAD - TẬP 1 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 ... (UPDATING...)Sĩ quan máy tàu biển là những chuyên gia đã được đào tạo về khai thác máy tàu biển, có kiến thức, kĩ năng, ngoại ngữ và chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì và sửa chữa tất cả các máy, thiết bị cơ khí và kỹ thuật chính trên tàu. Trên tàu biển, thuyền viên được tổ chức thành hai bộ bận chính là Boong (Deck Department) và Máy (Engine Department).
LINK DOWNLOAD - TẬP 1 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 ... (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: