SÁCH - Thí nghiệm hóa lý (Cao Hồng Hà Cb)Bộ môn Hóa lý Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiến hành biên soạn cuốn tài liệu Thí nghiệm Hóa lý với 32 bài thí nghiệm từ cơ bản đến nâng cao chuyên ngành nhằm hướng dẫn các sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoàn thành học phần Thí nghiệm Hóa lý, đồng thời giúp cho sinh viên các trường kỹ thuật khác, sinh viên chuyên ngành, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham khảo về phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.

Nội dung cuốn Thí nghiệm Hóa lý này được biên soạn trên cơ sở cuốn Thí nghiệm Hóa lý xuất bản năm 1993 với sự đóng góp quan trọng của các thế hệ thầy cô kỳ cựu đã từng công tác tại Bộ môn Hóa lý. Cuốn sách được bổ sung các bài thí nghiệm mới, các bài thí nghiệm cũ được chỉnh sửa cập nhật bổ sung. Các bài thí nghiệm mới có sự đóng góp của các thầy cô hiện đã và đang công tác tại Bộ môn Hóa lý, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.NỘI DUNG:


Bài 1. Nhiệt hóa học

Bài 2. Định luật phân bố

Bài 3. Áp suất hơi bão hòa

Bài 4. Phép nghiệm lạnh

Bài 5. Cân bằng hóa học

Bài 6. Cân bằng lỏng – hơi của hệ hai cấu tử

Bài 7. Cân bằng lỏng hơi

Bài 8. Nghiên cứu hóa lý quá trình chưng cất trong tháp chóp hồi lưu toàn phần

Bài 9. Cân bằng lỏng – rắn của hệ hai cấu tử

Bài 10. Sự tan lẫn có giới hạn của hai chất lỏng

Bài 11. Độ tan của chất dễ tan

Bài 12. Khảo sát động học phản ứng bậc một

Bài 13. Khảo sát động học phản ứng H2O2 + 2HI → 2H2O + I2

Bài 14. Động học phản ứng oxy hóa chất hữu cơ bằng H2O2 xúc tác bằng phức đồng thể trong dung dịch

Bài 15. Nghiên cứu động học của phản ứng oxy hóa khử và ảnh hưởng của lực ion đến tốc độ phản ứng

Bài 16. Độ dẫn điện và ứng dụng

Bài 17. Số vận chuyển

Bài 18. Sức điện động

Bài 19. Thế điện cực chuẩn của điện cực loại II

Bài 20. Điện thế phân hủy

Bài 21. Hấp phụ

Bài 22. Khảo sát khả năng xử lý chất màu hữu cơ bằng vật liệu hấp phụ

Bài 23. Điều chế keo và sự keo tụ

Bài 24. Độ nhớt

Bài 25. Xác định khối lượng phân tử polyme

Bài 26. Nhiệt động học mixen chất hoạt động bề mặt

Bài 27. Góc tiếp xúc và sức căng bề mặt

Bài 28. Khảo sát các thông số nhiệt động học và tính năng lượng hoạt hóa của phản ứng bằng phương pháp phiếm hàm mật độ

Bài 29. Phương pháp phổ hồng ngoại xác định cấu trúc phân tử

Bài 30. Phương pháp phổ hồng ngoại trong phân tích định lượng một chất trong hỗn hợp

Bài 31. Phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân phân tích cấu trúc các hợp chất hữu cơLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Bộ môn Hóa lý Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiến hành biên soạn cuốn tài liệu Thí nghiệm Hóa lý với 32 bài thí nghiệm từ cơ bản đến nâng cao chuyên ngành nhằm hướng dẫn các sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoàn thành học phần Thí nghiệm Hóa lý, đồng thời giúp cho sinh viên các trường kỹ thuật khác, sinh viên chuyên ngành, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham khảo về phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.

Nội dung cuốn Thí nghiệm Hóa lý này được biên soạn trên cơ sở cuốn Thí nghiệm Hóa lý xuất bản năm 1993 với sự đóng góp quan trọng của các thế hệ thầy cô kỳ cựu đã từng công tác tại Bộ môn Hóa lý. Cuốn sách được bổ sung các bài thí nghiệm mới, các bài thí nghiệm cũ được chỉnh sửa cập nhật bổ sung. Các bài thí nghiệm mới có sự đóng góp của các thầy cô hiện đã và đang công tác tại Bộ môn Hóa lý, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.NỘI DUNG:


Bài 1. Nhiệt hóa học

Bài 2. Định luật phân bố

Bài 3. Áp suất hơi bão hòa

Bài 4. Phép nghiệm lạnh

Bài 5. Cân bằng hóa học

Bài 6. Cân bằng lỏng – hơi của hệ hai cấu tử

Bài 7. Cân bằng lỏng hơi

Bài 8. Nghiên cứu hóa lý quá trình chưng cất trong tháp chóp hồi lưu toàn phần

Bài 9. Cân bằng lỏng – rắn của hệ hai cấu tử

Bài 10. Sự tan lẫn có giới hạn của hai chất lỏng

Bài 11. Độ tan của chất dễ tan

Bài 12. Khảo sát động học phản ứng bậc một

Bài 13. Khảo sát động học phản ứng H2O2 + 2HI → 2H2O + I2

Bài 14. Động học phản ứng oxy hóa chất hữu cơ bằng H2O2 xúc tác bằng phức đồng thể trong dung dịch

Bài 15. Nghiên cứu động học của phản ứng oxy hóa khử và ảnh hưởng của lực ion đến tốc độ phản ứng

Bài 16. Độ dẫn điện và ứng dụng

Bài 17. Số vận chuyển

Bài 18. Sức điện động

Bài 19. Thế điện cực chuẩn của điện cực loại II

Bài 20. Điện thế phân hủy

Bài 21. Hấp phụ

Bài 22. Khảo sát khả năng xử lý chất màu hữu cơ bằng vật liệu hấp phụ

Bài 23. Điều chế keo và sự keo tụ

Bài 24. Độ nhớt

Bài 25. Xác định khối lượng phân tử polyme

Bài 26. Nhiệt động học mixen chất hoạt động bề mặt

Bài 27. Góc tiếp xúc và sức căng bề mặt

Bài 28. Khảo sát các thông số nhiệt động học và tính năng lượng hoạt hóa của phản ứng bằng phương pháp phiếm hàm mật độ

Bài 29. Phương pháp phổ hồng ngoại xác định cấu trúc phân tử

Bài 30. Phương pháp phổ hồng ngoại trong phân tích định lượng một chất trong hỗn hợp

Bài 31. Phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân phân tích cấu trúc các hợp chất hữu cơLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: