SÁCH - Vật lý lò phản ứng hạt nhân Full (Ngô Quang Huy)Tương tác của nơtrôn với vật chất và nguyên tắc cấu tạo lò phản ứng. Làm chậm và khuếch tán nơtrôn. Trạng thái tới hạn của lò phản ứng. Động học lò phản ứng. Sự thay đổi phản ứng trong quá trình làm việc của lò. Xác định thực nghiệm các thông số vật lý lòLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

Tương tác của nơtrôn với vật chất và nguyên tắc cấu tạo lò phản ứng. Làm chậm và khuếch tán nơtrôn. Trạng thái tới hạn của lò phản ứng. Động học lò phản ứng. Sự thay đổi phản ứng trong quá trình làm việc của lò. Xác định thực nghiệm các thông số vật lý lòLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: