TÀI LIỆU - Tổng hợp Đề cương ôn tập & Đề thi + Trắc nghiệm môn quan hệ công chúng PR (Update liên tục)1. Hãy cho biết 5 lý do vì sao ngày nay doanh nghiệp cần làm PR? Theo Anh (Chị) các hoạt động PR ngày nay có thể thay thế cho quảng cáo được không?

• Làm cho mọi người biết đến DN

• Làm cho mọi người hiểu về DN

• Xây dựng hình ảnh và uy tín cho DN

• Củng cố niềm tin của KH và NĐT đối với DN

• Khuyến khích và tạo động lực cho NV

• Bảo vệ DN trước những cơn khủng hoảng

+ Xây dựng danh tiếng tích cực

   + Củng cố hình ảnh về tổ chức (identity) rõ ràng

   + Tuyên truyên về tổ chức mà bạn muốn làm

   + Tạo nên một phần của quản lý khủng hoảng

   + Kiểm soát những thông điệp từ tổ chức


Theo tôi thì không thay thế được hoàn toàn quảng cáo, bởi vì quảng cáo cũng có những mặc tích cực của nó mà PR không thể thay thế được như quảng cáo có khả nănag nhanh chóng giới thiệu được sản phẩm tới người tiêu dùng, duy trì hình ảnh của sản phẩm trong mắt người tiêu dùng, quảng cáo tuy tốn nhiều tiền hơn PR nhưng có thể có hiệu quả trong thời gian ngắn, ngoài ra PR khó kiểm soát về thời gian, kế hoạch phúc tạp và lâu dài hơn.


Để hiểu được chức năng của PR và nó bao gồm những phạm vi gì là một phần quan trọng quyết định thành công cho doanh nghiệp của bạn. 


PR là một công cụ truyền thông mạnh mẽ mà khi nó được sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ đạt được những thành công lớn và giúp những doanh nghiệp lớn duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực của mình. 


Đối với bất kỳ mô hình doanh nghiệp nào, PR hiệu quả có thể đẩy nhanh kết quả bán hàng, đẩy mạnh thương hiệu và làm tăng nhận thức, tạo ra sự chia sẻ hiểu biết của công chúng đối với doanh nghiệp và sản phẩm của bạn trong môi trường thông tin có nhiều “nhiễu” hiện nay. 


Quan hệ công chúng chính là quan hệ mang tính nhân bản và là một mặt thiết yếu trong sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Mọi việc bạn làm, mọi điều bạn nói đều là một phần của chiến dịch P.R. Đó chính là hình ảnh mà bạn xây dựng hàng ngày đối với tất cả những người bạn gặp. 


Đó là hình ảnh về bạn, về công ty của bạn và trở thành một “lực lượng” trong mắt công chúng dựa trên một nền tảng cơ bản. “Làm P.R” nghĩa là bạn giúp chính mình thực hiện những bước đơn giản nhất để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển và được mọi người biết đến mà không cần phải đầu tư quá nhiều tiền của. 


• Quan hệ công chúng là con đường hiệu quả nhất để chiếm được thiện cảm của công chúng. Quảng cáo không làm được điều này. Marketing không làm được điều này. PR làm được. 


• Quan hệ công chúng tốn ít chi phí hơn rất nhiều so với các loại hình khuyếch trương, quảng bá khác. 


• Quan hệ công chúng có thể hỗ trợ cho việc tuyển dụng và duy trì được chất lượng của đội ngũ nhân viên. 


2. Hãy cho biết các hoạt động chính của PR là gì ? Cho ví dụ thực tế minh họa ? Anh (Chị) rút ra được kinh nghiệm gì sau sự cố xảy ra tại ngân hàng TM CP Á Châu (ACB) cuối năm 2003?

• Quan hệ truyền thông

• Truyền thông nội bộ

• Quan hệ cộng đồng

• Quan hệ tài chính/nhà đầu tư

• Quan hệ với cơ quan công quyền, vận

động hành lang

• Quản lí khủng hoảng

• Tổ chức Sự kiện và tài trợ

• Các hoạt động phi thương mại

3. Hãy cho biết và phân tích những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa quảng cáo và PR ?

Giống nhau : đều là hoạt động nhằm truyền tải thông tin đến khách hàng và đông đảo quần chúng

 PR là người khác nói về mình còn quảng cáo là mình nói về mình

 PR mang tính khách quan cao, thường dùng các phương tiện trung gian để thông tin tuyên truyền, tạo dựng hình ảnh cho nên mọi thông điệp đến với các nhóm đối tượng tiêu dùng dễ dàng được chấp nhận hơn, ít thể hiện tính thương mại hơn. Người tiêu dùng khi tiếp nhận thông tin về hàng hoá, dịch vụ thường cảm thấy thoải mái và dễ tin hơn

...

1. Hãy cho biết 5 lý do vì sao ngày nay doanh nghiệp cần làm PR? Theo Anh (Chị) các hoạt động PR ngày nay có thể thay thế cho quảng cáo được không?

• Làm cho mọi người biết đến DN

• Làm cho mọi người hiểu về DN

• Xây dựng hình ảnh và uy tín cho DN

• Củng cố niềm tin của KH và NĐT đối với DN

• Khuyến khích và tạo động lực cho NV

• Bảo vệ DN trước những cơn khủng hoảng

+ Xây dựng danh tiếng tích cực

   + Củng cố hình ảnh về tổ chức (identity) rõ ràng

   + Tuyên truyên về tổ chức mà bạn muốn làm

   + Tạo nên một phần của quản lý khủng hoảng

   + Kiểm soát những thông điệp từ tổ chức


Theo tôi thì không thay thế được hoàn toàn quảng cáo, bởi vì quảng cáo cũng có những mặc tích cực của nó mà PR không thể thay thế được như quảng cáo có khả nănag nhanh chóng giới thiệu được sản phẩm tới người tiêu dùng, duy trì hình ảnh của sản phẩm trong mắt người tiêu dùng, quảng cáo tuy tốn nhiều tiền hơn PR nhưng có thể có hiệu quả trong thời gian ngắn, ngoài ra PR khó kiểm soát về thời gian, kế hoạch phúc tạp và lâu dài hơn.


Để hiểu được chức năng của PR và nó bao gồm những phạm vi gì là một phần quan trọng quyết định thành công cho doanh nghiệp của bạn. 


PR là một công cụ truyền thông mạnh mẽ mà khi nó được sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ đạt được những thành công lớn và giúp những doanh nghiệp lớn duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực của mình. 


Đối với bất kỳ mô hình doanh nghiệp nào, PR hiệu quả có thể đẩy nhanh kết quả bán hàng, đẩy mạnh thương hiệu và làm tăng nhận thức, tạo ra sự chia sẻ hiểu biết của công chúng đối với doanh nghiệp và sản phẩm của bạn trong môi trường thông tin có nhiều “nhiễu” hiện nay. 


Quan hệ công chúng chính là quan hệ mang tính nhân bản và là một mặt thiết yếu trong sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Mọi việc bạn làm, mọi điều bạn nói đều là một phần của chiến dịch P.R. Đó chính là hình ảnh mà bạn xây dựng hàng ngày đối với tất cả những người bạn gặp. 


Đó là hình ảnh về bạn, về công ty của bạn và trở thành một “lực lượng” trong mắt công chúng dựa trên một nền tảng cơ bản. “Làm P.R” nghĩa là bạn giúp chính mình thực hiện những bước đơn giản nhất để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển và được mọi người biết đến mà không cần phải đầu tư quá nhiều tiền của. 


• Quan hệ công chúng là con đường hiệu quả nhất để chiếm được thiện cảm của công chúng. Quảng cáo không làm được điều này. Marketing không làm được điều này. PR làm được. 


• Quan hệ công chúng tốn ít chi phí hơn rất nhiều so với các loại hình khuyếch trương, quảng bá khác. 


• Quan hệ công chúng có thể hỗ trợ cho việc tuyển dụng và duy trì được chất lượng của đội ngũ nhân viên. 


2. Hãy cho biết các hoạt động chính của PR là gì ? Cho ví dụ thực tế minh họa ? Anh (Chị) rút ra được kinh nghiệm gì sau sự cố xảy ra tại ngân hàng TM CP Á Châu (ACB) cuối năm 2003?

• Quan hệ truyền thông

• Truyền thông nội bộ

• Quan hệ cộng đồng

• Quan hệ tài chính/nhà đầu tư

• Quan hệ với cơ quan công quyền, vận

động hành lang

• Quản lí khủng hoảng

• Tổ chức Sự kiện và tài trợ

• Các hoạt động phi thương mại

3. Hãy cho biết và phân tích những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa quảng cáo và PR ?

Giống nhau : đều là hoạt động nhằm truyền tải thông tin đến khách hàng và đông đảo quần chúng

 PR là người khác nói về mình còn quảng cáo là mình nói về mình

 PR mang tính khách quan cao, thường dùng các phương tiện trung gian để thông tin tuyên truyền, tạo dựng hình ảnh cho nên mọi thông điệp đến với các nhóm đối tượng tiêu dùng dễ dàng được chấp nhận hơn, ít thể hiện tính thương mại hơn. Người tiêu dùng khi tiếp nhận thông tin về hàng hoá, dịch vụ thường cảm thấy thoải mái và dễ tin hơn

...M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: