THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT BÁNH ĐÀ CAO THẮNG (Thuyết minh + Bản vẽ)NỘI DUNG:


LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I   : PHÂN TÍCH SẢN PHẨM

CHƯƠNG II   : BIỆN LUẬN DẠNG SẢN XUẤT

CHƯƠNG III : CHỌN PHÔI, XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP

                         CHẾ TẠO PHÔI

CHƯƠNG IV : BẢN VẼ CHI TIẾT LỒNG PHÔI

CHƯƠNG V   : BẢNG QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG VI : BIỆN LUẬN NGUYÊN CÔNG

CHƯƠNG VII : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ

* KẾT LUẬN        

* TÀI LIỆU THAM KHẢO

                     I/SỔ TAY CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1

               II/SỔ TAY CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2

                             III/CHẾ ĐỘ CẮT GIA CÔNG CƠ KHÍ

                           IV/SỔ TAY DUNG SAI LẮP GHÉP (NINH ĐỨC TỐN)                  

                           V/CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1

                 VI/SỔ TAY VÀ ATLAS ĐỒ GÁ (TRẦN VĂN ĐỊCH)LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)NỘI DUNG:


LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I   : PHÂN TÍCH SẢN PHẨM

CHƯƠNG II   : BIỆN LUẬN DẠNG SẢN XUẤT

CHƯƠNG III : CHỌN PHÔI, XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP

                         CHẾ TẠO PHÔI

CHƯƠNG IV : BẢN VẼ CHI TIẾT LỒNG PHÔI

CHƯƠNG V   : BẢNG QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG VI : BIỆN LUẬN NGUYÊN CÔNG

CHƯƠNG VII : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ

* KẾT LUẬN        

* TÀI LIỆU THAM KHẢO

                     I/SỔ TAY CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1

               II/SỔ TAY CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2

                             III/CHẾ ĐỘ CẮT GIA CÔNG CƠ KHÍ

                           IV/SỔ TAY DUNG SAI LẮP GHÉP (NINH ĐỨC TỐN)                  

                           V/CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1

                 VI/SỔ TAY VÀ ATLAS ĐỒ GÁ (TRẦN VĂN ĐỊCH)LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: