Thiết kế và chế tạo mô hình cửa tự động (Đinh Hoàng Thiện)1.4. Nhiệm vụ và phân tích nhiệm vụ

Nhiệm vụ của đồ án là thiết kế mô hình cổng tự động dùng ATmega32

để làm cổng tự động ta cần biết :

Biết cách đọc và dịch datasheet của các IC để biết nguyên lí hoạt động và chức năng của chúng.

Lập trình ứng dụng họ Vi điều khiển ATmega32.

Lập trình tự để làm 1 sản phẩm thực tế là :

Bước 1: i khảo sát thị trường, thăm dò nhu cầu của người sử dụng như muốn thiết kế cổng theo kiểu dáng nào, khối lượng cổng bao nhiêu, vận

hành như thế nào

Bước 2: Nêu các yêu cầu với 1 cổng tự động mà thị trường đang cần và bắt đầu ý tưởng thiết kế mô hình sản phẩm .

Bước 3: Phân tích ưu nhược điểm của từng ý tưởng 1 để chọn ra mô hình cuối cùng .

Bước 4: Bắt tay vào làm sản phẩm thực và lập trình cho chạy 

Hiểu hơn về cấu tạo cũng như hoạt động các khối chức năng thử .

của vi điều khiển như điều khiển động cơ và tốc độ động cơ…..và các khối chức năng khác

Rèn luyện tư duy lập trình cho vi điều khiển .

1.4. Nhiệm vụ và phân tích nhiệm vụ

Nhiệm vụ của đồ án là thiết kế mô hình cổng tự động dùng ATmega32

để làm cổng tự động ta cần biết :

Biết cách đọc và dịch datasheet của các IC để biết nguyên lí hoạt động và chức năng của chúng.

Lập trình ứng dụng họ Vi điều khiển ATmega32.

Lập trình tự để làm 1 sản phẩm thực tế là :

Bước 1: i khảo sát thị trường, thăm dò nhu cầu của người sử dụng như muốn thiết kế cổng theo kiểu dáng nào, khối lượng cổng bao nhiêu, vận

hành như thế nào

Bước 2: Nêu các yêu cầu với 1 cổng tự động mà thị trường đang cần và bắt đầu ý tưởng thiết kế mô hình sản phẩm .

Bước 3: Phân tích ưu nhược điểm của từng ý tưởng 1 để chọn ra mô hình cuối cùng .

Bước 4: Bắt tay vào làm sản phẩm thực và lập trình cho chạy 

Hiểu hơn về cấu tạo cũng như hoạt động các khối chức năng thử .

của vi điều khiển như điều khiển động cơ và tốc độ động cơ…..và các khối chức năng khác

Rèn luyện tư duy lập trình cho vi điều khiển .M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: