TIỂU LUẬN - Một số khó khăn và sai lầm thường gặp của học sinh THPT khi giải các bài toán tổ hợp, xác suất (Trịnh Trọng Trung)Trong chương trình Toán ở Trung học phổ thông (THPT), Tổ hợp – xác suất là một chủ đề mới được đưa vào giảng dạy trong những năm gần đây, trong đó xuất hiện nhiều thuật ngữ, ký hiệu, khái niệm mới, vì vậy chứa đựng những khó khăn nhất định khi giải toán chủ đề này. Học sinh (HS) thường mắc phải một số sai lầm khi giải những bài toán liên quan đến chủ đề Tổ hợp – xác suất nên giáo viên (GV) cần tìm biện pháp để giúp HS phát hiện và sửa chữa kịp thời góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn toán ở trường THPT.

         

Thực tế cho thấy rằng việc giảng dạy toán tổ hợp, xác suất luôn là một dạng toán khó đối với học sinh. Chẳng hạn các em thường lúng túng không biết khi nào dùng quy tắc nhân xác suất, khi nào dùng quy tắc cộng hoặc khi nào dùng chỉnh hợp, khi nào tổ hợp để tìm số kết quả đồng khả năng và kết quả thuận lợi của một biến cố, … 

       Là một giáo viên Toán, tôi thiết nghĩ mình cần phải trang bị đầy đủ lí thuyết và kĩ thuật về tổ hợp, xác suất và giúp học sinh tránh những sai lầm khi giải bài toán xác suất. 

       Với những lý do trên tôi đã chọn đề tài nghiên cứu là:

   “Một số khó khăn và sai lầm thường gặp của học sinh THPT khi giải các bài toán tổ hợp, xác suất”.


II. Mục đích nghiên cứu:

      Nghiên cứu những sai lầm thường gặp của học sinh THPT khi giải các bài toán tổ hợp, xác suất từ đó nêu ra biện pháp khắc phục.

III. Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Nghiên cứu một số quan điểm lí luận về sai lầm thường gặp trong giải toán tổ hợp, xác suất của học sinh.

- Nghiên cứu những biện pháp khắc phục sai lầm cho học sinh khi giải toán tổ hợp, xác suất.

IV: Giới hạn của đề tài:

        Đề tài tập trung vào nghiên cứu những sai lầm thường gặp của học sinh THPT khi giải toán tổ hợp, xác suất.

V. Phương pháp nghiên cứu:

Để hoàn thành đề tài người viết ngoài việc tích cực học tập, trau dồi các kiến thức đã học ở chuyên đề, tích cực nghiên cứu các tài liệu liên quan còn sử dụng nhiều phương pháp phân tích, tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn dạy học để áp dụng  thực hiện đề tài.


NỘI DUNG:


A. PHẦN MỞ ĐẦU 

 Lý do chọn đề tài…………………………………………………………………...…2

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. Cơ sở lý luận của  đề tài………………………………………………………....4

II. Thực trạng của  đề tài…………………………………………………………...4

2.1. Thực trạng chung……………………………………………………………....4

2.2. Thực trạng đối với giáo viên…………………………………………………..5

2.3. Thực trạng đối với học sinh…………………………………………………....5

III. Các giải pháp thực hiện………………………………………………………...6

3.1. Một số sai lầm thường gặp trong giải toán tổ hợp, xác suất của học sinh THPT……………………………………………………………………………… 6 3.2. Biện pháp giúp HS phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán tổ hợp, xác suất………………………………………………………………………………  22

C. KẾT LUẬN…………………………………………………………………   
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Trong chương trình Toán ở Trung học phổ thông (THPT), Tổ hợp – xác suất là một chủ đề mới được đưa vào giảng dạy trong những năm gần đây, trong đó xuất hiện nhiều thuật ngữ, ký hiệu, khái niệm mới, vì vậy chứa đựng những khó khăn nhất định khi giải toán chủ đề này. Học sinh (HS) thường mắc phải một số sai lầm khi giải những bài toán liên quan đến chủ đề Tổ hợp – xác suất nên giáo viên (GV) cần tìm biện pháp để giúp HS phát hiện và sửa chữa kịp thời góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn toán ở trường THPT.

         

Thực tế cho thấy rằng việc giảng dạy toán tổ hợp, xác suất luôn là một dạng toán khó đối với học sinh. Chẳng hạn các em thường lúng túng không biết khi nào dùng quy tắc nhân xác suất, khi nào dùng quy tắc cộng hoặc khi nào dùng chỉnh hợp, khi nào tổ hợp để tìm số kết quả đồng khả năng và kết quả thuận lợi của một biến cố, … 

       Là một giáo viên Toán, tôi thiết nghĩ mình cần phải trang bị đầy đủ lí thuyết và kĩ thuật về tổ hợp, xác suất và giúp học sinh tránh những sai lầm khi giải bài toán xác suất. 

       Với những lý do trên tôi đã chọn đề tài nghiên cứu là:

   “Một số khó khăn và sai lầm thường gặp của học sinh THPT khi giải các bài toán tổ hợp, xác suất”.


II. Mục đích nghiên cứu:

      Nghiên cứu những sai lầm thường gặp của học sinh THPT khi giải các bài toán tổ hợp, xác suất từ đó nêu ra biện pháp khắc phục.

III. Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Nghiên cứu một số quan điểm lí luận về sai lầm thường gặp trong giải toán tổ hợp, xác suất của học sinh.

- Nghiên cứu những biện pháp khắc phục sai lầm cho học sinh khi giải toán tổ hợp, xác suất.

IV: Giới hạn của đề tài:

        Đề tài tập trung vào nghiên cứu những sai lầm thường gặp của học sinh THPT khi giải toán tổ hợp, xác suất.

V. Phương pháp nghiên cứu:

Để hoàn thành đề tài người viết ngoài việc tích cực học tập, trau dồi các kiến thức đã học ở chuyên đề, tích cực nghiên cứu các tài liệu liên quan còn sử dụng nhiều phương pháp phân tích, tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn dạy học để áp dụng  thực hiện đề tài.


NỘI DUNG:


A. PHẦN MỞ ĐẦU 

 Lý do chọn đề tài…………………………………………………………………...…2

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. Cơ sở lý luận của  đề tài………………………………………………………....4

II. Thực trạng của  đề tài…………………………………………………………...4

2.1. Thực trạng chung……………………………………………………………....4

2.2. Thực trạng đối với giáo viên…………………………………………………..5

2.3. Thực trạng đối với học sinh…………………………………………………....5

III. Các giải pháp thực hiện………………………………………………………...6

3.1. Một số sai lầm thường gặp trong giải toán tổ hợp, xác suất của học sinh THPT……………………………………………………………………………… 6 3.2. Biện pháp giúp HS phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán tổ hợp, xác suất………………………………………………………………………………  22

C. KẾT LUẬN…………………………………………………………………   
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: