TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY, MÔ PHỎNG VÀ CHẾ TẠO MÁY QUẤN LÒ XO KHÔNG TRỤC (Thuyết minh + Bản vẽ)Thông số của lò xo theo tiêu chuẩn.

Năng suất: tự chọn sao cho tối ưu.

Nội dung thuyết minh tính toán:

Nghiên cứu các thông số đã được tiêu chuẩn của lò xo.

Nghiên cứu các phương án thiết kế.

Thiết kế phần động học.

Thiết kế hệ thống điện.

Thi công mô hình.

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY,  MÔ PHỎNG VÀ CHẾ TẠO MÁY QUẤN LÒ XO KHÔNG TRỤC


Các bản vẽ:

Bản vẽ chi tiết: Tập bản vẽ các chi tiết máy A4.

Bản vẽ lắp: Bản vẽ lắp toàn bộ máy A0.

Giáo viên hướng dẫn: 

Ngày giao nhiệm vụ:

Ngày hoàn thành nhiệm vụ:

THÔNG SỐ BAN ĐẦU CỦA ĐỀ TÀI:


Các thông số mà máy quấn lò xo cần phải đạt:


Có thể quấn lò xo với đường kính dây <1 mm.

Có thể quấn đường kính lò xo D < 0,4 mm.

Bước lò xo: tùy chọn

Chiều dài lò xo: tùy chọn

Vật liệu được nhiệt luyện trước khi quấn  và sau khi quấn ram lại.

Năng suất máy 3 giây/ một sản phẩm.III. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI:


-Hiện nay máy quấn dây lò xo có nhiều loại, đa số là máy quấn lò xo sử dụng là máy quấn lò xo CNC. Do điều kiện về thời gian nghiên cứu có hạn, kinh phí không cho phép , hạn chế về  tài liệu nghiên cứu, còn thiếu kinh nghiệm, nên trong phạm vi đề tài này nhóm chúng em chỉ tập trung giải quyết những vấn đề sau đây:


+ Nghiên cứu các thông số đã được tiêu chuẩn của lò xo.

+ Tính toán lực cần thiết cho các cơ cấu chấp hành, từ đó chọn công suất động cơ thích hợp.

+ Tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm bền cho các bộ phận, các chi tiết của máy. 

+ Thực hiện mơ phỏng 3D.


Những vấn đề mà nhóm chúng em chưa giải quyết được:

Tạo các vòng xoắn nối tiếp ( kít nhau ) ở hai đầu lò xo nén.

Tạo hai móc ở hai đầu lò xo kéo.

 Ram lò xo sau khi quấnLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Thông số của lò xo theo tiêu chuẩn.

Năng suất: tự chọn sao cho tối ưu.

Nội dung thuyết minh tính toán:

Nghiên cứu các thông số đã được tiêu chuẩn của lò xo.

Nghiên cứu các phương án thiết kế.

Thiết kế phần động học.

Thiết kế hệ thống điện.

Thi công mô hình.

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY,  MÔ PHỎNG VÀ CHẾ TẠO MÁY QUẤN LÒ XO KHÔNG TRỤC


Các bản vẽ:

Bản vẽ chi tiết: Tập bản vẽ các chi tiết máy A4.

Bản vẽ lắp: Bản vẽ lắp toàn bộ máy A0.

Giáo viên hướng dẫn: 

Ngày giao nhiệm vụ:

Ngày hoàn thành nhiệm vụ:

THÔNG SỐ BAN ĐẦU CỦA ĐỀ TÀI:


Các thông số mà máy quấn lò xo cần phải đạt:


Có thể quấn lò xo với đường kính dây <1 mm.

Có thể quấn đường kính lò xo D < 0,4 mm.

Bước lò xo: tùy chọn

Chiều dài lò xo: tùy chọn

Vật liệu được nhiệt luyện trước khi quấn  và sau khi quấn ram lại.

Năng suất máy 3 giây/ một sản phẩm.III. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI:


-Hiện nay máy quấn dây lò xo có nhiều loại, đa số là máy quấn lò xo sử dụng là máy quấn lò xo CNC. Do điều kiện về thời gian nghiên cứu có hạn, kinh phí không cho phép , hạn chế về  tài liệu nghiên cứu, còn thiếu kinh nghiệm, nên trong phạm vi đề tài này nhóm chúng em chỉ tập trung giải quyết những vấn đề sau đây:


+ Nghiên cứu các thông số đã được tiêu chuẩn của lò xo.

+ Tính toán lực cần thiết cho các cơ cấu chấp hành, từ đó chọn công suất động cơ thích hợp.

+ Tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm bền cho các bộ phận, các chi tiết của máy. 

+ Thực hiện mơ phỏng 3D.


Những vấn đề mà nhóm chúng em chưa giải quyết được:

Tạo các vòng xoắn nối tiếp ( kít nhau ) ở hai đầu lò xo nén.

Tạo hai móc ở hai đầu lò xo kéo.

 Ram lò xo sau khi quấnLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: