TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Luận văn Xây dựng đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ, chọn động cơ đặt trên ôtô (Update liên tục)PHẦN I: XÂY DƯNG ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH TỐC ĐỘ NGOÀI CỦA 

          ĐỘNG CƠ . CHỌN ĐỘNG CƠ ĐẶT TRÊN ÔTÔ            

I-XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG TOÀN BỘ ÔTÔ.

Xe chở khách chạy liên tỉnh trọng lượng toàn bộ của ô tô được xác định theo công thức: 

G = Go+An + Gh  (Kg).

G0- Trọng lượng sử dụng của ôtô ( Trọng lượng của ôtô khi không tải.)

Lấy theo trọng lượng của ôtô tham khảo: G0= 1450 Kg.

A – Trọng lượng trung bình của một người trên ôtô. Với người Việt Nam  A= 65  (KG ).

n- Số chỗ ngồi trên ôtô kể cả người lái n= 5.

Gh- Trọng lượng hành lý : lấy Gh= 50  (Kg) .

G= 1450 +65.5 +50 = 1825 (Kg).

*Chọn kích thước của lốp:

Chọn theo xe tham khảo : B – d = 6,7 – 15 

Lốp áp suất thấp, bán kính thiết kế lốp :

r0=  . 25,4 = ). 25,4 = 360,68 mm.

-Bán kính làm việc trung bình: rb=. r0

Lốp áp suất thấp , hệ số kể đến sự biến dạng của lốp = 0,930 – 0,935

Chọn =0,930.

rb= 0,930. 360,68 = 335,4 mm.

...Xây dựng đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ, chọn động cơ đặt trên ôtô (G=1825kg)


LINK DOWNLOAD


Xây dựng đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ, chọn động cơ đặt trên ôtô (G=5905kg)


LINK DOWNLOAD


Xây dựng đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ, chọn động cơ đặt trên ôtô (G=1875kg) - Nguyễn Tuấn Anh


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
UPDATING...

LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)PHẦN I: XÂY DƯNG ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH TỐC ĐỘ NGOÀI CỦA 

          ĐỘNG CƠ . CHỌN ĐỘNG CƠ ĐẶT TRÊN ÔTÔ            

I-XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG TOÀN BỘ ÔTÔ.

Xe chở khách chạy liên tỉnh trọng lượng toàn bộ của ô tô được xác định theo công thức: 

G = Go+An + Gh  (Kg).

G0- Trọng lượng sử dụng của ôtô ( Trọng lượng của ôtô khi không tải.)

Lấy theo trọng lượng của ôtô tham khảo: G0= 1450 Kg.

A – Trọng lượng trung bình của một người trên ôtô. Với người Việt Nam  A= 65  (KG ).

n- Số chỗ ngồi trên ôtô kể cả người lái n= 5.

Gh- Trọng lượng hành lý : lấy Gh= 50  (Kg) .

G= 1450 +65.5 +50 = 1825 (Kg).

*Chọn kích thước của lốp:

Chọn theo xe tham khảo : B – d = 6,7 – 15 

Lốp áp suất thấp, bán kính thiết kế lốp :

r0=  . 25,4 = ). 25,4 = 360,68 mm.

-Bán kính làm việc trung bình: rb=. r0

Lốp áp suất thấp , hệ số kể đến sự biến dạng của lốp = 0,930 – 0,935

Chọn =0,930.

rb= 0,930. 360,68 = 335,4 mm.

...Xây dựng đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ, chọn động cơ đặt trên ôtô (G=1825kg)


LINK DOWNLOAD


Xây dựng đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ, chọn động cơ đặt trên ôtô (G=5905kg)


LINK DOWNLOAD


Xây dựng đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ, chọn động cơ đặt trên ôtô (G=1875kg) - Nguyễn Tuấn Anh


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
UPDATING...

LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: