Ứng dụng mã nguồn mở giải bài toán vrp (Lê Thiên Hoàng)2. Mục tiêu nghiên cứu

• Tổng quan về các phương pháp giải quyết bài tốn Vehicle Routing Problem (VRP).

• Phân tích và so sánh khả năng ứng dụng của các mã nguồn mở vào bài toán VRP.

• Đề xuất các giải pháp để cải thiện khả năng ứng dụng của mã nguồn mở vào bài toán VRP.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)2. Mục tiêu nghiên cứu

• Tổng quan về các phương pháp giải quyết bài tốn Vehicle Routing Problem (VRP).

• Phân tích và so sánh khả năng ứng dụng của các mã nguồn mở vào bài toán VRP.

• Đề xuất các giải pháp để cải thiện khả năng ứng dụng của mã nguồn mở vào bài toán VRP.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: