Câu hỏi và đáp án phỏng vấn tình huống sư phạm khối Mầm non - Đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huống sư phạm (Kèm đáp án)Đề 1: Anh (Chị) hãy nêu nhiệm vụ của người giáo viên tại điều 35 trong điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 2: Anh (Chị) hãy nêu nội dung chế độ chăm sóc trẻ ngủ tại trường Mầm non trong điều 25 quy chế nuôi dạy trẻ?(40 điểm) 

Đề 3: Anh (Chị) hãy trình bày quyền của giáo viên được quy định tại điều 37 - Điều lệ trường mầm non năm 2008? (40 điểm)

Đề 4: Anh (Chị) hãy nêu chế độ nhận và đón trẻ được quy định tại nội dung quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 5: Anh (Chị) hãy nêu chế độ trả trẻ được quy định tại nội dung quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 6: Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng ngộ độc (thức ăn, nước uống, thuốc) được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 7: Anh (Chị) hãy nêu chế độ vệ sinh phòng trẻ được quy định tại quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 8: Anh (Chị) hãy nêu những hành vi giáo viên không được làm, được quy định tại điều 40 điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 9: Anh (Chị) hãy nêu nội dung hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở điều 24, điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 10: Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng tránh hóc sặc được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 11: Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng tránh tai nạn gây chấn thương được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 12: Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng bỏng được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 13: Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng chết đuối, thất lạc được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 14: Anh (Chị) hãy nêu chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ được quy định tại điều 26 trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 15: Anh (Chị) hãy nêu chế độ dạy trẻ được quy định tại điều 31 trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Điều 16: Anh (Chị) hãy nêu nội dung kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non được quy định tại điều 6 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm)

Đề 17: Anh (Chị) hãy nêu các tiêu chí trong kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ  được quy định tại điều 7 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm)

Đề 18: Anh (Chị) hãy nêu các tiêu chí trong kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại điều 7 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm)

Đề 19: Anh (Chị) hãy nêu quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em tại điều 43, trong điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 20: Anh (Chị) hãy nêu nhiệm vụ của trẻ em tại điều 44, trong điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 21: Anh (Chị) hãy nêu chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ được quy định tại điều 26 trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 22: Anh (Chị) hãy nêu những hành vi giáo viên không được làm, được quy định tại điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

CÂU HỎI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH GDMN


Câu 1. Nêu nội dung tổ chức hoạt động ngoài trời? (30 điểm)

Câu 2. Mục tiêu giáo dục trẻ nhà trẻ gồm mấy lĩnh vực? Là những lĩnh vực phát triển nào? (30 điểm)

Câu 3. Mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo gồm mấy lĩnh vực? Là những lĩnh vực  phát triển nào? (30 điểm)

Câu 4. Liệt kê chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở lớp? (30 điểm)

Câu 5. Nêu nội dung phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh  trong việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm)

Câu 6. Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ đạo lứa 

   tuổi mẫu giáo?  (30 điểm)

Câu 7. Nêu cấu trúc tổ chức một giờ hoạt động học? (30 điểm)

Câu 8. Nêu các bước cơ bản tiến hành 1 giờ hoạt động học tạo hình theo mẫu

Câu 9. Nêu các bước cơ bản tiến hành 1 giờ hoạt động học cho trẻ làm quen với khái niệm toán (tiết lập số mới tiết 1)

Câu 10. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm những lĩnh vực nào? (30 điểm)

Câu 11. Khi cho trẻ hoạt động ngoài trời, bạn cần chuẩn bị những vấn đề gì?

Câu 12. Tổ chức môi trường an toàn cho trẻ là gì? (30 điểm)

Câu 13. Nêu những kỹ năng giáo viên mầm non cần có? (30 điểm)

Câu 14. Nêu những kiến thức giáo viên mầm non cần có? (30 điểm)

Câu 15. Lựa chọn nội dung giáo dục của chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non cần dựa vào đâu? (30 điểm)

Câu 16. Nêu nội dung phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh  trong việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm)

Câu 17. Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ đạo lứa    tuổi mẫu giáo?  (30 điểm)

Câu 18. Anh (Chị) hãy nêu chế độ ăn uống được quy định tại điều 24 trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Câu 19. Nêu cấu trúc tổ chức một giờ hoạt động học? (30 điểm) 

CÂU HỎI TÌNH HUỐNG

Câu 1. Trong khi tổ chức hoạt động cho trẻ tại lớp, có cháu không thực hiện theo yêu cầu của cô, xử lý tình huống này như thế nào? (30 điểm)

Câu 2. Trong lớp có một cháu rất bướng bỉnh, hay tranh giành đồ chơi thích giữ đồ chơi để chơi một mình, cô xử lý thế nào? (30 điểm)

Câu 3. Một số phụ huynh trong lớp đề nghị cô giáo dạy trẻ trước chương trình lớp 1: dạy trẻ đọc và viết, nếu bạn là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? (30 điểm)

Câu 4. Trong giờ ăn có một cháu bị hóc xương cá, bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm)

...
LINK DOWNLOADĐề 1: Anh (Chị) hãy nêu nhiệm vụ của người giáo viên tại điều 35 trong điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 2: Anh (Chị) hãy nêu nội dung chế độ chăm sóc trẻ ngủ tại trường Mầm non trong điều 25 quy chế nuôi dạy trẻ?(40 điểm) 

Đề 3: Anh (Chị) hãy trình bày quyền của giáo viên được quy định tại điều 37 - Điều lệ trường mầm non năm 2008? (40 điểm)

Đề 4: Anh (Chị) hãy nêu chế độ nhận và đón trẻ được quy định tại nội dung quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 5: Anh (Chị) hãy nêu chế độ trả trẻ được quy định tại nội dung quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 6: Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng ngộ độc (thức ăn, nước uống, thuốc) được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 7: Anh (Chị) hãy nêu chế độ vệ sinh phòng trẻ được quy định tại quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 8: Anh (Chị) hãy nêu những hành vi giáo viên không được làm, được quy định tại điều 40 điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 9: Anh (Chị) hãy nêu nội dung hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở điều 24, điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 10: Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng tránh hóc sặc được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 11: Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng tránh tai nạn gây chấn thương được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 12: Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng bỏng được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 13: Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng chết đuối, thất lạc được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 14: Anh (Chị) hãy nêu chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ được quy định tại điều 26 trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 15: Anh (Chị) hãy nêu chế độ dạy trẻ được quy định tại điều 31 trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Điều 16: Anh (Chị) hãy nêu nội dung kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non được quy định tại điều 6 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm)

Đề 17: Anh (Chị) hãy nêu các tiêu chí trong kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ  được quy định tại điều 7 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm)

Đề 18: Anh (Chị) hãy nêu các tiêu chí trong kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại điều 7 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm)

Đề 19: Anh (Chị) hãy nêu quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em tại điều 43, trong điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 20: Anh (Chị) hãy nêu nhiệm vụ của trẻ em tại điều 44, trong điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 21: Anh (Chị) hãy nêu chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ được quy định tại điều 26 trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 22: Anh (Chị) hãy nêu những hành vi giáo viên không được làm, được quy định tại điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

CÂU HỎI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH GDMN


Câu 1. Nêu nội dung tổ chức hoạt động ngoài trời? (30 điểm)

Câu 2. Mục tiêu giáo dục trẻ nhà trẻ gồm mấy lĩnh vực? Là những lĩnh vực phát triển nào? (30 điểm)

Câu 3. Mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo gồm mấy lĩnh vực? Là những lĩnh vực  phát triển nào? (30 điểm)

Câu 4. Liệt kê chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở lớp? (30 điểm)

Câu 5. Nêu nội dung phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh  trong việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm)

Câu 6. Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ đạo lứa 

   tuổi mẫu giáo?  (30 điểm)

Câu 7. Nêu cấu trúc tổ chức một giờ hoạt động học? (30 điểm)

Câu 8. Nêu các bước cơ bản tiến hành 1 giờ hoạt động học tạo hình theo mẫu

Câu 9. Nêu các bước cơ bản tiến hành 1 giờ hoạt động học cho trẻ làm quen với khái niệm toán (tiết lập số mới tiết 1)

Câu 10. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm những lĩnh vực nào? (30 điểm)

Câu 11. Khi cho trẻ hoạt động ngoài trời, bạn cần chuẩn bị những vấn đề gì?

Câu 12. Tổ chức môi trường an toàn cho trẻ là gì? (30 điểm)

Câu 13. Nêu những kỹ năng giáo viên mầm non cần có? (30 điểm)

Câu 14. Nêu những kiến thức giáo viên mầm non cần có? (30 điểm)

Câu 15. Lựa chọn nội dung giáo dục của chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non cần dựa vào đâu? (30 điểm)

Câu 16. Nêu nội dung phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh  trong việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm)

Câu 17. Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ đạo lứa    tuổi mẫu giáo?  (30 điểm)

Câu 18. Anh (Chị) hãy nêu chế độ ăn uống được quy định tại điều 24 trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Câu 19. Nêu cấu trúc tổ chức một giờ hoạt động học? (30 điểm) 

CÂU HỎI TÌNH HUỐNG

Câu 1. Trong khi tổ chức hoạt động cho trẻ tại lớp, có cháu không thực hiện theo yêu cầu của cô, xử lý tình huống này như thế nào? (30 điểm)

Câu 2. Trong lớp có một cháu rất bướng bỉnh, hay tranh giành đồ chơi thích giữ đồ chơi để chơi một mình, cô xử lý thế nào? (30 điểm)

Câu 3. Một số phụ huynh trong lớp đề nghị cô giáo dạy trẻ trước chương trình lớp 1: dạy trẻ đọc và viết, nếu bạn là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? (30 điểm)

Câu 4. Trong giờ ăn có một cháu bị hóc xương cá, bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm)

...
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: