Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh liên hệ đến việc chọn lọc tiếp thu những giá trị tốt đẹp của dân tộc và nhân loại để từ đó hình thành năng lực phẩm chất cốt lõi của người sinh viên Việt Nam trong thế kỷ XXITư tưởng Hồ Chí Minh khơng phải là sản phẩm chủ quan, phản ánh tâmlý, nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam đối với lãnh tụ kính yêu của mình. Tưtưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt Nam, ra đời doyêu cầu khách quan và là sự giải đáp những nhu cầu bức thiết do cách mạngViệt Nam đặt ra từ đầu thế kỷ XX đến nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hìnhthành dưới tác động ảnh hưởng của những điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể ởtrong nước và thế giới lúc Người đang sống và hoạt động. Hồ Chí Minh đã nắmbắt chính xác xu hướng phát triển của thời đại để tìm ra con đường cách mạngđúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

<i>1.1.1. Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX</i>

Từ năm 1858, thực dân Pháp nổ súng vào bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵngchính thức xâm lược Việt Nam. Triều đình nhà Nguyễn lần lượt ký kết các hiệpước đầu hàng, từng bước trở thành tay sai của thực dân Pháp. Từ khi thực dânPháp xâm lược nước ta đến cuối thế kỷ XIX, các phong trào yêu nước đấutranh chống Pháp xâm lược liên tục nổ ra, trong đó có các cuộc khởi nghĩa dướingọn cờ “Cần Vương”, tức giúp vua cứu nước. Ở miền Nam, có các cuộc khởinghĩa của Trương Định, Nguyễn Trung Trực. Ở miền Trung, có các cuộc khởinghĩa của Trần Tấn, Đặng Như Mai, Phan Đình Phùng. Ở miền Bắc, có cáccuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thiện Thuật, Phạm Bành và Đinh Công Tráng,Nguyễn Quang Bích, Hồng Hoa Thám, tuy đều rất anh dũng, nhưng cuối cùngđều thất bại. Điều đó chứng tỏ nhân dân ta rất yêu nước, song giai cấp phongkiến và hệ tư tưởng của nó đã suy tàn, bất lực trước nhiệm vụ bảo vệ độc lậpdân tộc.

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

Điều này cho thấy tư tưởng phong kiến đã trở nên lạc hậu và thiếu thực tếđể có thể hoàn thành nhiệm vụ lịch sử. Khuynh hướng phong kiến khơng đápứng đúng được lợi ích của người nơng dân. Khủng hoảng về đường lối cứunước diễn ra sâu sắc làm xuất hiện câu hỏi từ thực tiễn là: Cứu nước bằng conđường nào để có thể đi đến thắng lợi?

Sau khi bình định Việt Nam về mặt quân sự, chính sách cai trị của thựcdân Pháp được thực hiện dưới mục tiêu làm biến đổi toàn diện và sâu sắc trêntất cả các lĩnh vực:

<i>Về chính trị, thứ nhất là, Chính sách chia để trị như Thực dân Pháp đã</i>

chia Việt Nam thành ba miền Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ, mỗi miền có chếđộ cai trị riêng. Mục tiêu của chính sách này là chia rẽ sự đoàn kết dân tộc vàtạo ra sự căm thù giữa các miền và tầng lớp xã hội. Thứ hai là, Tước đoạtquyền tự do dân chủ bằng cách áp dụng chính sách này để đàn áp các phongtrào độc lập và tự do dân chủ ở Việt Nam. Chính quyền phong kiến Việt Namvẫn tồn tại nhưng chỉ có tính biểu hiện và tác dụng bên ngồi, vì thực quyền

<i>thuộc về tay Pháp.</i>

<i>Về kinh tế, thứ nhất là, Nền kinh tế nơng nghiệp lạc hậu vì Thực dân Pháp</i>

duy trì nền kinh tế Việt Nam là một nền nông nghiệp lạc hậu, với khoảng 95%dân số là nông dân. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách bóc lột vềkinh tế. Thứ hai là, Thực hiện chính sách bóc lột dưới hình thức cướp đoạtruộng đất để lập đồn điền, đầu tư khai thác tài nguyên, xây dựng một số cơ sởcông nghiệp và hệ thống đường giao thơng, bến cảng để phục vụ chính sáchkhai thác thuộc địa của họ. Mục tiêu cuối cùng là biến Việt Nam thành một thịtrường tiêu thụ hàng hoá và cung cấp nguyên liệu cho Pháp. Trong giai đoạnnày, nhiều người dân đã bị cưỡng chế cướp đoạt ruộng đất của họ và buộc họphải làm việc cho các đồn điền nhà nước. Bất kỳ ai phản đối hoặc khơng tnthủ chính sách này thường bị đánh đập, tịch thu tài sản, hoặc bị xem xét là“địch thù của nhân dân”. Điều này đã gây ra sự mất mát và đau khổ cho nhiềuLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


INBOX HỖ TRỢ MUA TÀI LIỆU (90 % GIÁ GỐC)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Tư tưởng Hồ Chí Minh khơng phải là sản phẩm chủ quan, phản ánh tâmlý, nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam đối với lãnh tụ kính yêu của mình. Tưtưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt Nam, ra đời doyêu cầu khách quan và là sự giải đáp những nhu cầu bức thiết do cách mạngViệt Nam đặt ra từ đầu thế kỷ XX đến nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hìnhthành dưới tác động ảnh hưởng của những điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể ởtrong nước và thế giới lúc Người đang sống và hoạt động. Hồ Chí Minh đã nắmbắt chính xác xu hướng phát triển của thời đại để tìm ra con đường cách mạngđúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

<i>1.1.1. Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX</i>

Từ năm 1858, thực dân Pháp nổ súng vào bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵngchính thức xâm lược Việt Nam. Triều đình nhà Nguyễn lần lượt ký kết các hiệpước đầu hàng, từng bước trở thành tay sai của thực dân Pháp. Từ khi thực dânPháp xâm lược nước ta đến cuối thế kỷ XIX, các phong trào yêu nước đấutranh chống Pháp xâm lược liên tục nổ ra, trong đó có các cuộc khởi nghĩa dướingọn cờ “Cần Vương”, tức giúp vua cứu nước. Ở miền Nam, có các cuộc khởinghĩa của Trương Định, Nguyễn Trung Trực. Ở miền Trung, có các cuộc khởinghĩa của Trần Tấn, Đặng Như Mai, Phan Đình Phùng. Ở miền Bắc, có cáccuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thiện Thuật, Phạm Bành và Đinh Công Tráng,Nguyễn Quang Bích, Hồng Hoa Thám, tuy đều rất anh dũng, nhưng cuối cùngđều thất bại. Điều đó chứng tỏ nhân dân ta rất yêu nước, song giai cấp phongkiến và hệ tư tưởng của nó đã suy tàn, bất lực trước nhiệm vụ bảo vệ độc lậpdân tộc.

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

Điều này cho thấy tư tưởng phong kiến đã trở nên lạc hậu và thiếu thực tếđể có thể hoàn thành nhiệm vụ lịch sử. Khuynh hướng phong kiến khơng đápứng đúng được lợi ích của người nơng dân. Khủng hoảng về đường lối cứunước diễn ra sâu sắc làm xuất hiện câu hỏi từ thực tiễn là: Cứu nước bằng conđường nào để có thể đi đến thắng lợi?

Sau khi bình định Việt Nam về mặt quân sự, chính sách cai trị của thựcdân Pháp được thực hiện dưới mục tiêu làm biến đổi toàn diện và sâu sắc trêntất cả các lĩnh vực:

<i>Về chính trị, thứ nhất là, Chính sách chia để trị như Thực dân Pháp đã</i>

chia Việt Nam thành ba miền Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ, mỗi miền có chếđộ cai trị riêng. Mục tiêu của chính sách này là chia rẽ sự đoàn kết dân tộc vàtạo ra sự căm thù giữa các miền và tầng lớp xã hội. Thứ hai là, Tước đoạtquyền tự do dân chủ bằng cách áp dụng chính sách này để đàn áp các phongtrào độc lập và tự do dân chủ ở Việt Nam. Chính quyền phong kiến Việt Namvẫn tồn tại nhưng chỉ có tính biểu hiện và tác dụng bên ngồi, vì thực quyền

<i>thuộc về tay Pháp.</i>

<i>Về kinh tế, thứ nhất là, Nền kinh tế nơng nghiệp lạc hậu vì Thực dân Pháp</i>

duy trì nền kinh tế Việt Nam là một nền nông nghiệp lạc hậu, với khoảng 95%dân số là nông dân. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách bóc lột vềkinh tế. Thứ hai là, Thực hiện chính sách bóc lột dưới hình thức cướp đoạtruộng đất để lập đồn điền, đầu tư khai thác tài nguyên, xây dựng một số cơ sởcông nghiệp và hệ thống đường giao thơng, bến cảng để phục vụ chính sáchkhai thác thuộc địa của họ. Mục tiêu cuối cùng là biến Việt Nam thành một thịtrường tiêu thụ hàng hoá và cung cấp nguyên liệu cho Pháp. Trong giai đoạnnày, nhiều người dân đã bị cưỡng chế cướp đoạt ruộng đất của họ và buộc họphải làm việc cho các đồn điền nhà nước. Bất kỳ ai phản đối hoặc khơng tnthủ chính sách này thường bị đánh đập, tịch thu tài sản, hoặc bị xem xét là“địch thù của nhân dân”. Điều này đã gây ra sự mất mát và đau khổ cho nhiềuLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


INBOX HỖ TRỢ MUA TÀI LIỆU (90 % GIÁ GỐC)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: