SÁCH - ENGINEERING MECHANICS KINETICS (Assoc. Prof. NGUYEN QUANG HOANG)

 


Cuốn sách này trình bày phần Động học của môn Cơ học Kỹ thuật 2 dành cho chương trình nâng cao tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Nội dung sách được chắt lọc từ một số tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài, cũng như sách của GS. Đỗ Sanh và GS. Nguyễn Văn Khang, những tài liệu đóng vai trò là nền tảng cho Cơ học Kỹ thuật. Do đó, cuốn sách có thể hữu ích không chỉ cho sinh viên mà còn cho những độc giả quan tâm đến Cơ học Kỹ thuật.

Nội dung về Động lực học/Kinetics bao gồm mười chương.


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

 


Cuốn sách này trình bày phần Động học của môn Cơ học Kỹ thuật 2 dành cho chương trình nâng cao tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Nội dung sách được chắt lọc từ một số tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài, cũng như sách của GS. Đỗ Sanh và GS. Nguyễn Văn Khang, những tài liệu đóng vai trò là nền tảng cho Cơ học Kỹ thuật. Do đó, cuốn sách có thể hữu ích không chỉ cho sinh viên mà còn cho những độc giả quan tâm đến Cơ học Kỹ thuật.

Nội dung về Động lực học/Kinetics bao gồm mười chương.


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: