SÁCH - Kỹ thuật động cơ ô tô (Hồ Xuân Năng & Đinh Ngọc Ân)Cuốn sách có nội dung phù hợp với nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy ở bậc đại học, cao học, hệ chính quy nhóm ngành: Kỹ thuật ô tô, Công nghệ - kỹ thuật ô tô, cơ điện tử ô tô. Sách cũng là nguồn tham khảo tốt cho nhiều đối tượng khác với các nội dung sát thực tế, phương pháp trình bày hợp lý, dễ tiếp cận.

Nhằm phục vụ rộng rãi nhiều nhiều đối tượng trong học tập, nghiên cứu, khai thác, sử dụng các loại ô tô hiện đại nói chung và động cơ ô tô nói riêng, hiểu và nằm bắt các kỹ thuật công nghệ mới trên động cơ ô tô hiện nay, chúng tôi tiến hành biên soạn cuốn sách Kỹ thuật động cơ ô tô với sự cập nhập nhiều nhất có thể những kết cấu, cải tiến mới cho động cơ trên các ô tô hiện đại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giải thích và liên hệ lý thuyết với các kết cấu mới, giới thiệu chi tiết hơn về điều khiển động cơ ô tô, một trong những phần quan trọng trong cơ điện tử ô tô. Cùng 3 phần chính: 1.Phần lý thuyết , 2. Phần kết cấu động cơ, 3. Phần điều khiển động cơ.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Cuốn sách có nội dung phù hợp với nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy ở bậc đại học, cao học, hệ chính quy nhóm ngành: Kỹ thuật ô tô, Công nghệ - kỹ thuật ô tô, cơ điện tử ô tô. Sách cũng là nguồn tham khảo tốt cho nhiều đối tượng khác với các nội dung sát thực tế, phương pháp trình bày hợp lý, dễ tiếp cận.

Nhằm phục vụ rộng rãi nhiều nhiều đối tượng trong học tập, nghiên cứu, khai thác, sử dụng các loại ô tô hiện đại nói chung và động cơ ô tô nói riêng, hiểu và nằm bắt các kỹ thuật công nghệ mới trên động cơ ô tô hiện nay, chúng tôi tiến hành biên soạn cuốn sách Kỹ thuật động cơ ô tô với sự cập nhập nhiều nhất có thể những kết cấu, cải tiến mới cho động cơ trên các ô tô hiện đại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giải thích và liên hệ lý thuyết với các kết cấu mới, giới thiệu chi tiết hơn về điều khiển động cơ ô tô, một trong những phần quan trọng trong cơ điện tử ô tô. Cùng 3 phần chính: 1.Phần lý thuyết , 2. Phần kết cấu động cơ, 3. Phần điều khiển động cơ.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: