SÁCH - Lò Hơi Trong Sản Xuất Điện Và Trong Công Nghiệp (PGS.TS. Trương Duy Nghĩa) FULLSức mạnh của hơi nước đã giúp loài người thực hiện cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất, mở ra thời kỳ sử dụng sức mạnh của máy móc thay cho sức mạnh của cơ bắp. Hiện nay đang thực hiện cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ 4. Nhưng kể từ khi ra đời đến nay, cũng như còn rất lâu dài về sau, hơi nước, chất cung cấp năng lượng cho các quá trình công nghệ của công nghiệp, đã, đang và vẫn sẽ có mặt trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất công nghiệp: hóa chất, công nghiệp nhẹ, chế biến và bảo quản nông hải sản, thực phẩm và nhiều quá trình chưng cất, nấu, hấp, sấy khác, cũng như trong sản xuất điện năng. Trong rất nhiều quá trình công nghệ của sản xuất, hơi nước không chỉ là chất cung cấp năng lượng (nhiệt năng) mà còn là thành phần tham gia vào quá trình công nghệ.

Trong sản xuất điện năng, ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới, nguồn thủy năng đã được khai thác triệt để,


các nguồn năng lượng tái tạo, mà chủ yếu là năng lượng mặt trời và gió, rất được ưu đãi khai thác, song do phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nên sản lượng điện năng sản xuất ra thấp hơn từ 3,5 - 4 lần so với các nhà máy điện truyền thống cùng công suất; mặt khác khi tắt nắng, tắt gió, đất nước vẫn cần phải có nguồn điện thay thế, bù đắp, nghĩa là vẫn phải có các nhà máy điện giữ vai trò chủ lực của hệ thống điện quốc gia như các nhà máy thủy điện lớn, các nhà máy điện hạt nhân, các nhà máy nhiệt điện truyền thống dùng nhiên liệu khoáng (than, khí đốt). Các nước phát triển cao, có sản lượng điện lớn như Mỹ,


Nhật Bản, Úc,… đều có tỷ lệ sản xuất điện dùng nhiên liệu khoáng tới trên 60% tổng sản lượng điện quốc gia. Tại các


nước và nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, hoặc các nước đang phát triển, tỷ lệ này còn cao hơn nữa.


Cuốn sách được chia thành 6 phần nội dung chính và phần VII: Phụ trương ở cuối sách để bạn đọc tiện tham khảo, tra cứu.


Phần I : Tổng quan về Lò hơi, gồm 3 chương (từ chương 1 đến chương 3);


Phần II : Nhiên liệu - Sự cháy - Thiết bị đốt, gồm 10 chương (từ chương 4 đến chương 13);


Phần III : Các quá trình lý, hóa của lò hơi, gồm 6 chương (từ chương 14 đến chương 19);


Phần IV : Cấu tạo - Vật liệu chế tạo - Tính sức bền, gồm 7 chương (từ chương 20 đến chương 26);


Phần V : Phát thải ra môi trường - Bảo vệ môi trường, gồm 4 chương (từ chương 27 đến chương 30);


Phần VI : Chế độ làm việc thay đổi - Quá trình quá độ - Vận hành lò hơi, gồm 3 chương (từ chương 31 đến chương 33).


Phần VII : Phụ trương gồm các bài phụ trương và phụ lục:


- Phụ trương 1: Tính công và công suất nổ lò hơi, bình áp lực;


- Phụ trương 2: Chất lượng hơi tới tuabin của các chu trình nhiệt từ cao áp trở lên là nguyên nhân trực tiếp gây đóng cáu và ăn mòn các tầng cánh động và tĩnh trong tuabin;


- Phụ trương 3: Thí nghiệm nhiệt kỹ thuật lò hơi - báo cáo kết quả;


- Phụ trương 4: Các câu hỏi;LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Sức mạnh của hơi nước đã giúp loài người thực hiện cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất, mở ra thời kỳ sử dụng sức mạnh của máy móc thay cho sức mạnh của cơ bắp. Hiện nay đang thực hiện cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ 4. Nhưng kể từ khi ra đời đến nay, cũng như còn rất lâu dài về sau, hơi nước, chất cung cấp năng lượng cho các quá trình công nghệ của công nghiệp, đã, đang và vẫn sẽ có mặt trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất công nghiệp: hóa chất, công nghiệp nhẹ, chế biến và bảo quản nông hải sản, thực phẩm và nhiều quá trình chưng cất, nấu, hấp, sấy khác, cũng như trong sản xuất điện năng. Trong rất nhiều quá trình công nghệ của sản xuất, hơi nước không chỉ là chất cung cấp năng lượng (nhiệt năng) mà còn là thành phần tham gia vào quá trình công nghệ.

Trong sản xuất điện năng, ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới, nguồn thủy năng đã được khai thác triệt để,


các nguồn năng lượng tái tạo, mà chủ yếu là năng lượng mặt trời và gió, rất được ưu đãi khai thác, song do phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nên sản lượng điện năng sản xuất ra thấp hơn từ 3,5 - 4 lần so với các nhà máy điện truyền thống cùng công suất; mặt khác khi tắt nắng, tắt gió, đất nước vẫn cần phải có nguồn điện thay thế, bù đắp, nghĩa là vẫn phải có các nhà máy điện giữ vai trò chủ lực của hệ thống điện quốc gia như các nhà máy thủy điện lớn, các nhà máy điện hạt nhân, các nhà máy nhiệt điện truyền thống dùng nhiên liệu khoáng (than, khí đốt). Các nước phát triển cao, có sản lượng điện lớn như Mỹ,


Nhật Bản, Úc,… đều có tỷ lệ sản xuất điện dùng nhiên liệu khoáng tới trên 60% tổng sản lượng điện quốc gia. Tại các


nước và nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, hoặc các nước đang phát triển, tỷ lệ này còn cao hơn nữa.


Cuốn sách được chia thành 6 phần nội dung chính và phần VII: Phụ trương ở cuối sách để bạn đọc tiện tham khảo, tra cứu.


Phần I : Tổng quan về Lò hơi, gồm 3 chương (từ chương 1 đến chương 3);


Phần II : Nhiên liệu - Sự cháy - Thiết bị đốt, gồm 10 chương (từ chương 4 đến chương 13);


Phần III : Các quá trình lý, hóa của lò hơi, gồm 6 chương (từ chương 14 đến chương 19);


Phần IV : Cấu tạo - Vật liệu chế tạo - Tính sức bền, gồm 7 chương (từ chương 20 đến chương 26);


Phần V : Phát thải ra môi trường - Bảo vệ môi trường, gồm 4 chương (từ chương 27 đến chương 30);


Phần VI : Chế độ làm việc thay đổi - Quá trình quá độ - Vận hành lò hơi, gồm 3 chương (từ chương 31 đến chương 33).


Phần VII : Phụ trương gồm các bài phụ trương và phụ lục:


- Phụ trương 1: Tính công và công suất nổ lò hơi, bình áp lực;


- Phụ trương 2: Chất lượng hơi tới tuabin của các chu trình nhiệt từ cao áp trở lên là nguyên nhân trực tiếp gây đóng cáu và ăn mòn các tầng cánh động và tĩnh trong tuabin;


- Phụ trương 3: Thí nghiệm nhiệt kỹ thuật lò hơi - báo cáo kết quả;


- Phụ trương 4: Các câu hỏi;LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: