Bài giảng Marketing công nghiệp (Marketing B2B)

Chương 1. Tổng quan về marketing công nghiệp
Chương 2. Hành vi mua của khách hàng công nghiệp
Chương 3. Phân đoạn thị trường công nghiệp và lựa chọn thị trường mục tiêu
Chương 4. Chiến lược marketing công nghiệp
Chương 5. Chính sách sản phẩm trong marketing công nghiệp
Chương 6. Chính sách phân phối trong marketing công nghiệp
Chương 7. Chính sách giá trong marketing công nghiệp
Chương 8. Truyền thông marketing trong marketing công nghiệp
Chương 9. Quản trị mối quan hệ với khách hàng công nghiệp


Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: