BÀI GIẢNG : Kỹ thuật lạnh và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm - Diệp Thị Ngọc Thà

BÀI GIẢNG : Kỹ thuật lạnh và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Hệ trung cấp và Cao đẳng nghề.

Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng
Chương 1: Đại cương về kỹ thuật lạnh
Chương 2: Các thiết bị trong hệ thống lạnh
Chương 3: Hệ thống lạnh
Chương 4: Quá trình làm mát và thiết bị làm mát
Chương 5: Đông lạnh và thiết bị đông lạnh
Chương 6: Quá trình rã đông thực phẩm
Chương 7: Kho lạnh công nghiệp
Tài liệu tham khảo


LINK DOWNLOAD

BÀI GIẢNG : Kỹ thuật lạnh và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Hệ trung cấp và Cao đẳng nghề.

Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng
Chương 1: Đại cương về kỹ thuật lạnh
Chương 2: Các thiết bị trong hệ thống lạnh
Chương 3: Hệ thống lạnh
Chương 4: Quá trình làm mát và thiết bị làm mát
Chương 5: Đông lạnh và thiết bị đông lạnh
Chương 6: Quá trình rã đông thực phẩm
Chương 7: Kho lạnh công nghiệp
Tài liệu tham khảo


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: