Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty cổ phần Gemadept và Công ty TNHH MTV tiếp vận Gemadept


Xu thế hội nhập toàn cầu làm cho giao thương giữa Việt Nam và các quốc gia khác ngày càng phát triển, điều này làm cho lượng hàng xuất nhập khẩu Việt Nam ngày càng gia tăng. Bên cạnh những tác động tích cực do xu hướng phát triển của thế giới mang lại, nhà nước ta cũng đưa ra các biện pháp, chính sách để khuyến khích hoạt động xuất nhập khẩu nơi các doanh nghiệp, trong số đó là sự góp phần không nhỏ của Kho ngoại quan.

Hàng gửi KNQ, nếu là hàng xuất khẩu, là hàng đã làm xong thủ tục Hải quan để xuất khẩu, điều này tạo sự linh động cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Còn nếu Hàng gửi KNQ là hàng nhập khẩu hoặc quá cảnh sang nước thứ 3 thì chưa phải nộp thuế nhập khẩu, doanh nghiệp chỉ nộp thuế khi xuất hàng ra khỏi KNQ, điều này giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu cùng một lúc cho một lô hàng khi về đến cảng.

Ngoài ra, Kho ngoại quan cũng phần nào giảm bớt lượng hàng lưu tại cảng, đặc biệt là vào những lúc cao điểm.

Lợi ích của KNQ được thấy rõ đối với các doanh nghiệp sản xuất thường nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào và cho hàng nông sản như café, gạo….


Hiện nay hoạt động khai thác KNQ cũng đang rất phát triển. Để công tác khai thác KNQ được hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thì khâu thủ tục cho hàng hóa xuất nhập KNQ đóng vai trò rất quan trọng, nó cũng chiếm 1 phần lớn thời gian trong khâu luân chuyển hàng hóa giữa các cửa khẩu để xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hay nhập hàng về doanh nghiệp sản xuất hay đưa ra tiêu thụ trong thị trường nội địa.

Để hiểu rõ hơn về KNQ cũng như quy trình xuất nhập hàng KNQ, trong bài báo cáo này em xin trình bày những kiến thức cơ bản cũng như nghiệp vụ thực tế trong khâu thủ thục KNQ. Cấu trúc bài như sau:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần Gemadept và Công ty TNHH MTV tiếp vận Gemadept.
Chương 2: Tìm hiểu quy trình xuất nhập kho ngoại quan tại Công ty.
LỜI MỞ ĐẦU 3
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần Gemadept và Công ty
TNHH MTV tiếp vận Gemadept 4

1.1.Tổng quan về Công ty Gemadept 4
1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 4
1.1.2.Lĩnh vực hoạt động của Công ty 7
1.1.3.Bộ máy quản lý của Công ty 7
1.1.4.Cơ sở vật chất kỹ thuật 12
1.1.5.Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2007-2009 14
1.1.6.Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2010 16
1.2. Sơ lược về công ty TNHH MTV Tiếp vận Gemadept 17
1.2.1.Quá trình hình thành và phát triển 17
1.2.2.Cơ cấu tổ chức của công ty 18
1.2.3.Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 20
1.2.4.Cơ sở hạ tầng 22
Chương 2: Tìm hiểu quy trình xuất nhập hàng hóa
kho ngoại quan tại Công ty TNHH MTV tiếp vận Gemadept 23
2.1.Tổng quan về kho ngoại quan 23
2.1.1.Khái niệm 23
2.1.2.Đặc điểm của hàng hóa lưu Kho ngoại quan 23
2.1.3.Các dịch vụ được thực hiện đối với hàng hóa gửi Kho ngoại quan 24
2.1.4.Cách thức lưu giữ hàng hóa tại kho của Công ty 24
2.2.Trách nhiệm của các bên liên quan đến hoạt động Kho ngoại quan 27
2.2.1.Đối với chủ kho 27
2.2.2.Đối với Hải quan Kho ngoại quan 28
2.2.3.Đối với chủ hàng (hoặc người đại diện) 28
2.3.Quy trình xuất nhập hàng hóa kho ngoại quan tại Công ty 28
2.3.1.Đối với hàng nội địa nhập kho chờ xuất ra nước ngoài 28
2.3.2.Hàng hóa từ KNQ xuất ra cảng/ cửa khẩu (xuất đi nước ngoài) 31
2.3.3.Hàng nhập từ nước ngoài về KNQ
(lấy hàng từ cảng/cửa khẩu chuyển về KNQ) 34
2.3.4.Hàng nhập khẩu từ KNQ đưa vào nội địa
(khách hàng đến lấy hàng từ KNQ) 38
2.4. Đánh giá tình hình doanh thu kho ngoại quan năm 2009 41
2.4.1. Tình hình doanh thu theo nhóm mặt hàng 41
2.4.2. Tình hình doanh thu hoạt động kho 42
Chương 3: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 44
PHỤ LỤC 48

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: