CHUYÊN ĐỀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG KỸ THUẬT NHIỆT NÓI CHUNG VÀ TRONG KỸ THUẬT LẠNH, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ NÓI RIÊNG - PGS.TS Võ Chí Chính


- Phân loại theo nguyên lý :
+ Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt
+ Thiết bị trao đổi kiểu hồi nhiệt
+ Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống nhiệt
+ Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu hỗn hợp
- Theo sơ đồ chuyển động của các môi chất TĐN
+ Chuyển động cùng chiều
+ Chuyển động ngược chiều
+ Chuyển động cắt nhau
- Theo kết cấu : Bình trao đổi nhiệt, dàn trao đổi nhiệt


M_tả

Không có nhận xét nào: