Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chính


NỘI DUNG:

Chương 1. Vai trò các hệ thống lạnh trong nền kinh tế quốc dân
Chương 2. Hệ thống và thiết bị kho lạnh bảo quản
Chương 3. Hệ thống lạnh máy đá
Chương 4. Hệ thống thiết bị cấp đông
Chương 5. Hệ thống lạnh khác trong công nghiệp và đời sống
Chương 6. Thiết bị ngưng tụ
Chương 7. Thiết bị bay hơi
Chương 8. Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh
Chương 9. Qui hoạch mặt bằng nhà máy chế biến thực phẩm
Chương 10. Hệ thống điện động lực, điều khiển và bảo vệ của hệ thống lạnh

Chương 11. Thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống lạnh
Chương 12. Bảo dưỡng, sửa chữa và khắc phục sự cố hệ thống lạnh
Chương 13. Đồ thị
Chương 14. Tài liệu tham khảo

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

2 nhận xét: