SÁCH SCAN - Gas, dầu và chất tải lạnh - PGS.TS Nguyễn Đức Lợi


Sách scan Gas, dầu và chất tải lạnh - PGS.TS Nguyễn Đức Lợi
Cuốn sách nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ, kỹ sư và sinh viên các thông tin cần thiết về ga, dầu nhớt và chất tải lạnh cũ và mới kể cả loại mới nhất là R245fa và R410A, R404A.
Bên cạnh đó là bảng và đồ thị về thông số nhiệt độ, áp suất, chỉ số entalpy, ... nhiệt dung riêng của các loại gas lạnh này.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: