SÁCH SCAN - Tự động hóa hệ thống lạnh - PGS.TS Nguyễn Đức Lợi


Phần 1: Kỹ thuật điện

Chương 1: Cơ sở kỹ thuật điện

Phần 2: Kỹ thuật điều khiển điện

Chương 2: Điều khiển điện trong kỹ thuật lạnh


Phần 3: Tự động hóa hệ thống lạnh

Chương 3: Nhiệm vụ, sơ đồ, thuật ngữ, phân loại
Chương 4: Tự động hóa máy nén lạnh
Chương 5: Tự động hóa thiết bị ngưng tụ
Chương 6: Tự động hóa thiết bị bay hơi
Chương 7: Tự động hóa máy lạnh và buồng lạnh

Phần 4: Các dụng cụ và thiết bị tự động

Chương 8: Các dụng cụ thừa hành
Chương 9: Các dụng cụ tự động điều chỉnh báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu áp suất
Chương 10: Các dụng cụ tự động điều chỉnh báo hiệu, bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ
Chương 11: Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng
Chương 12: Sơ đồ tự động hệ thống lạnh

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD


Phần 1: Kỹ thuật điện

Chương 1: Cơ sở kỹ thuật điện

Phần 2: Kỹ thuật điều khiển điện

Chương 2: Điều khiển điện trong kỹ thuật lạnh


Phần 3: Tự động hóa hệ thống lạnh

Chương 3: Nhiệm vụ, sơ đồ, thuật ngữ, phân loại
Chương 4: Tự động hóa máy nén lạnh
Chương 5: Tự động hóa thiết bị ngưng tụ
Chương 6: Tự động hóa thiết bị bay hơi
Chương 7: Tự động hóa máy lạnh và buồng lạnh

Phần 4: Các dụng cụ và thiết bị tự động

Chương 8: Các dụng cụ thừa hành
Chương 9: Các dụng cụ tự động điều chỉnh báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu áp suất
Chương 10: Các dụng cụ tự động điều chỉnh báo hiệu, bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ
Chương 11: Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng
Chương 12: Sơ đồ tự động hệ thống lạnh

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: