Thiết kế hệ thống sấy hầm sấy tinh bột sắn năng suất 2 tấn/h


Độ ẩm ban đầu:40% (kg ẩm/kg vật liệu ướt).
Độ ẩm cuối: 13% ((kg ẩm/kg vật liệu ướt).
Máy sấy loại hầm sấy.
Sơ lược về phương pháp sấy :
Sấy là quá trình làm bốc hơi nước ra khỏi vật liệu bằng nhiệt. Đây là quá trình quan trọng trong công nghiệp hoá học, thực phẩm giúp làm giảm khối lượng vật liệu, tăng độ bền và tăng thời gian bảo quản vật liệu.

Có nhiều cách để cung cấp nhiệt cho vật liệu: bằng dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt, bức xạ hoặc bằng năng lượng điện trường có tần số cao. Trong đồ án này, ta sử dụng phương pháp sấy đối lưu. Đây cũng là phương pháp rất thông dụng trong công nghiệp sấy.
Để thực hiện quá trình sấy, người ta sử dụng hệ thống gồm nhiều thiết bị chính và thiết bị phụ. Có nhiều loại thiết bị chính: buồng sấy, hầm sấy, tháp sấy, thùng quay, … Trong đồ án này, ta sử dụng các loại thiết bị sau:


Độ ẩm ban đầu:40% (kg ẩm/kg vật liệu ướt).
Độ ẩm cuối: 13% ((kg ẩm/kg vật liệu ướt).
Máy sấy loại hầm sấy.
Sơ lược về phương pháp sấy :
Sấy là quá trình làm bốc hơi nước ra khỏi vật liệu bằng nhiệt. Đây là quá trình quan trọng trong công nghiệp hoá học, thực phẩm giúp làm giảm khối lượng vật liệu, tăng độ bền và tăng thời gian bảo quản vật liệu.

Có nhiều cách để cung cấp nhiệt cho vật liệu: bằng dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt, bức xạ hoặc bằng năng lượng điện trường có tần số cao. Trong đồ án này, ta sử dụng phương pháp sấy đối lưu. Đây cũng là phương pháp rất thông dụng trong công nghiệp sấy.
Để thực hiện quá trình sấy, người ta sử dụng hệ thống gồm nhiều thiết bị chính và thiết bị phụ. Có nhiều loại thiết bị chính: buồng sấy, hầm sấy, tháp sấy, thùng quay, … Trong đồ án này, ta sử dụng các loại thiết bị sau:


M_tả

Không có nhận xét nào: