Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần mía đường Hoà Bình


Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất cùng sản xuất một loại mặt hàng hoặc các loại mặt hàng khác nhau là quy luật tất yếu. Để đứng vững được mỗi đơn vị luôn xác định cho mình một vị trí trong cạnh tranh. Muốn vậy cần có một chiến lược cạnh tranh kinh doanh khả thi trong mỗi thời kỳ ngắn, có quyết định đúng trong mỗi trường hợp và vai trò kế toán được phát huy.

Kế toán từ lâu đã có vai trò vô cùng quan trọng không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng như các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khác. Một hệ thống kế toán được coi là hợp lý nghĩa là tổ chức tốt các thành phần kế toán trong sự kết hợp giữa việc tuân thủ các quy định của nhà nước về kế toán với điều kiện thực tế ở doanh nghiệp. Điều đó sẽ giúp cho các nhà quản trị trong việc ra quyết định sản xuất kinh doanh của mình cũng như việc hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh.


Quyết định sản xuất kinh doanh dựa trên nhiều yếu tố nhưng một yếu tố không thể thiếu khi tiên hành sản xuất đó là nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu là yếu tố đầu tiên cần được tính toán, xác định định mức, mức tiêu hao khi sản xuất một loại sản phẩm nào đó. Là yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm và tác động đến chỉ tiêu lợi nhuận. Thực tế việc phấn đấu không ngừng để tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm đạt tới lợi nhuận cao nhất là mục tiêu lớn nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Chính vì vậy, Kế toán nguyên vật liệu có vai trò quan trọng không thể thiếu và phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản của kế toán đó là kịp thời, chính xác, toàn diện.

Là một sinh viên thực tập với cơ sở lý luận đã được trang bị trong những năm học ở trường và những kết quả tìm hiểu thực tế trong thời gian thực tập tại công ty, em đã đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu tình hình kế toán NVL ở công ty với đề tài: “ Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần mía đường Hoà Bình”

Đề tài gồm có 3 phần chính:
Phần 1: Cơ sở lý luận chung về nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.
Phần 2: Thực trạng công tác kế toán NVL ở công ty cổ phần mía đường Hoà Bình.
Phần 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần mía đường Hoà Bình


M_tả

Không có nhận xét nào: