GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật lò hơi (PGS.TS Phạm Xuân Vượng)Chương I. Khái niệm về lò hơi
Chương II. Quá trình cháy và chế tạo lò đốt
Chương III. Quá trình sinh hơi, các bề mặt truyền nhiệt
Chương IV. Hệ thống thông gió
Chương V. Vận hành và bảo dưỡng


M_tả

No comments: