SÁCH SCAN Chi tiết máy - Nguyễn Trọng Hiệp (Full Tập 1 + 2)


Tập 1:

Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy
Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy
Những chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy
Đại cương về độ tin cậy của máy và chi tiết máy
Các chi tiết máy ghép
Ghép bằng đinh tán
Ghép bằng hàn
Ghép bằng độ dôi
Ghép bằng then, then hoa và trục định hình
Ghép bằng ren
Truyền động cơ khí
Truyền động bánh ma sát
Truyền động bánh răng
Truyền động trục vít


Tập 2:

- Truyền động xích
- Truyền động dai
- Truyền động xít - đai ốc
- Trục
- Ổ trượt
- Ổ lăn
- Khớp nối
- Lò xo

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

1. LINK DOWNLOAD

2. LINK DỰ PHÒNG
M_tả

Không có nhận xét nào: