Thu hồi nhiệt thải trong hệ thống lò hơi


Khi vận hành các thiết bịcông nghiệp như lò hơi, lò thiêu, lò tôi, máy cán thép v.v. chúng đều sinh nhiệt. Nhưng ít khi chúng ta nhận ra được những quy trình trên sinh ra nguồn “nhiệt thải”. Nhiệt thải là lượng nhiệt phát ra từcác quá
trình công nghệvào môi trường, những nguồn nhiệt này có thể tận dụng hữu ích và có thể thu hồi được đáng kể.
Nhiệt thải có thể ởnhiều dạng khác nhau. Theo thuật ngữ chung, nó được phân loại thành thu hồi trực tiếp, thu hồi gián tiếp và thu hồi thứcấp. Thu hồi trực tiếp là nói đến việc sửdụng khí thải, là sựphối hợp giữa dioxit cacbon (CO2), nitơ (N2) và ôxy (O2) sinh ra trong quá trình đốt trong lò thiêu hoặc lò hơi, đểtạo nhiệt trước hoặc sấy khô sản phẩm trực tiếp. Thu hồi nhiệt gián tiếp xảy ra khi khí thải
được sử dụng để sấy nóng không khí đốt hoặc nhiên liệu trước. Thu hồi nhiệt thứ cấp sửdụng nhiệt thải để sấy nóng môi trường trung gian trước hoặc để phát điện.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: