TỔNG HỢP Bài tập và đề thi năng lượng mặt trời - Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng (Có lời giải)


Đề Số 8:

Câu 1: Phát biểu và nêu hệ quả của định luật Hubble.
Tính tuổi vũ trụ theo công thức v =H-1. Với H=22 là hằng số Hubble
Câu 2: Lập công thức tính giá trị của gia tốc trọng lực g(M.d) và nhiệt độ cân bằng T(r) lấy trên bề mặt các thiên thể trong hệ mặt trời, theo bảng trị số của (M,d,r)của các thiên thể cho trong sách giáo khoa.
Câu 3: Cho thiết bị mặt trời gương parabol trụ có cấu tạo như hình vẽ, các thông số tra theo bảng


Đề Số 8:

Câu 1: Phát biểu và nêu hệ quả của định luật Hubble.
Tính tuổi vũ trụ theo công thức v =H-1. Với H=22 là hằng số Hubble
Câu 2: Lập công thức tính giá trị của gia tốc trọng lực g(M.d) và nhiệt độ cân bằng T(r) lấy trên bề mặt các thiên thể trong hệ mặt trời, theo bảng trị số của (M,d,r)của các thiên thể cho trong sách giáo khoa.
Câu 3: Cho thiết bị mặt trời gương parabol trụ có cấu tạo như hình vẽ, các thông số tra theo bảng

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: