SÁCH SCAN - Máy xúc thủy lực - Trần Xuân Hiển


Trong việc thi công các công trình đường sá, cầu cống, sân bay, hải cảng, đê đập, mương máng thủy lợi…. Thì máy xúc thủy lực là một thiết bị thi công cơ giới vô cùng quan trọng nhằm giải phóng sức lao động của con người.
Hiện nay, trong ngành xây dựng của nước ta đang sử dụng rất nhiều loại máy xúc thủy lực hiện đại của các hãng nổi tiếng trên thế giới với nhiều chủng loại khác nhau.
Do vậy, chúng tôi biên soạn cuốn Máy xúc thủy lực nhằm giới thiệu một cách cụ thể nhất về cấu tạo, nguyên lý làm việc, chức năng hoạt động của một số bộ phận cũng như việc bảo dưỡng, sửa chữa máy xúc thủy lực.

LINK DOWNLOAD


Trong việc thi công các công trình đường sá, cầu cống, sân bay, hải cảng, đê đập, mương máng thủy lợi…. Thì máy xúc thủy lực là một thiết bị thi công cơ giới vô cùng quan trọng nhằm giải phóng sức lao động của con người.
Hiện nay, trong ngành xây dựng của nước ta đang sử dụng rất nhiều loại máy xúc thủy lực hiện đại của các hãng nổi tiếng trên thế giới với nhiều chủng loại khác nhau.
Do vậy, chúng tôi biên soạn cuốn Máy xúc thủy lực nhằm giới thiệu một cách cụ thể nhất về cấu tạo, nguyên lý làm việc, chức năng hoạt động của một số bộ phận cũng như việc bảo dưỡng, sửa chữa máy xúc thủy lực.

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: