SÁCH SCAN - Truyền nhiệt & Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - PGS Hoàng Đình Tín


Môn học truyền nhiệt nghiên cứu các quá trình truyền nhiệt năng xảy ra trong thiên nhiên và trong nhiều thiết bị khoa học kỹ thuật. Truyền nhiệt là một quá trình phức tạp thường xảy ra trong nhiều chủng loại thiết bị của các ngành khác nhau như: thiết bị năng lượng, thiết bị luyện kim, thiết bị hoá chất, thiết bị chế biến thực phẩm.... Do nhu cầu phát triển ngày càng cao của khoa học kỹ thuật, nhiều vấn đề mới được đặt ra trong đó có vấn đề truyền nhiệt, vì vậy môn học này ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhiều ngành kỹ thuật và không thể thiếu được.

Quá trình truyền nhiệt trong thiết bị là một quá trình phức tạp xảy ra đồng thời của ba dạng trao đổi nhiệt cơ bản: trao đổi nhiệt bằng dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt bằng đối lưu, trao đổi nhiệt bằng bức xạ. Trong giáo trình này sẽ trình bày phần lý thuyết cơ bản của từng dạng nêu trên, phương pháp tính toán, những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình truyền nhiệt nhằm giúp cho sinh viên hiểu biết kỹ bản chất vấn đề và có thể tính toán thiết kế các thiết bị trao đổi nhiệt thường được sử dụng trong các quá trình công nghệ.


Kết cấu của thiết bị trao đổi nhiệt ngày càng đa dạng và chặt chẽ trên cơ sở công nghệ chế tạo hiện đại, tuy nhiên về nguyên tắc chung chúng vẫn phải tuân theo các quy luật cơ bản về truyền nhiệt. Nếu nắm vững kiến thức cơ bản về truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt, trong thiết kế chúng ta sẽ đưa ra được những giải pháp hợp lý, tính toán và lựa chọn đúng các thông số cần thiết của thiết bị và tạo nên những kết cấu phù hợp với yêu cầu.

Với sự phát triển ngày càng cao của công nghệ và thiết bị mới, truyền nhiệt có liên quan chặt chẽ và góp phần quan trọng trong vấn đề chất lượng của thiết bị. Máy móc do nhiều nước chế tạo rất phong phú về kết cấu và đa dạng về chủng loại, nhưng nếu nắm vững kiến thức về truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt sẽ giúp chúng ta dễ dàng tìm hiểu nguyên lý sử dụng, bảo trì, sửa chữa và lựa chọn chủng loại hợp lý.

Mục lục:
Lời nói đầu
Bảng các ký hiệu chính
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về truyền nhiệt
Chương 2: Khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt và phương trình vi phân dẫn nhiệt của vật rắn
Chương 3: Dẫn nhiệt ổn định
Chương 4: Dẫn nhiệt không ổn định
Chương 5: Những khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu
Chương 6: Cơ sở lý luận đồng dạng và phân tích thứ nguyên
Chương 7: Toả nhiệt đối lưu tự nhiên
Chương 8: Toả nhiệt đối lưu khi chất lỏng chuyển động cưỡng bức
Chương 9: Toả nhiệt khi ngưng hơi
Chương 10: Toả nhiệt khi sôi
Chương 11: Cơ sở lý thuyết về bức xạ nhiệt
Chương 12: Trao đổi nhiệt bức xạ giữa các vật rắn đặt trong môi trường trong suốt
Chương 13: Truyền nhiệt
Chương 14: Thiết bị trao đổi nhiệt
Chương 15: Trao đổi nhiệt và trao đổi chất
Chương 16: Tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt
Phần phụ lục
Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

2 comments: