TÀI LIỆU - Máy khai thác nguyên liệu


I. NGUYÊN LIỆU TRONG CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT  VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 Hầu hết nguyên liệu  sử dụng trong công nghiệp sản xuất  VLXD  là các loại nham thạch (đất đá) nằm trên vỏ trái đất như:
- Sản xuất các chất kết dính: đá vôi, đá đolomít, đất sét, puzolan, thạch cao...
 - Sản xuất gốm sứ xây dựng cần : đất sét, cao lanh, thạch anh, tràng thạch, thạch cao v.v...
 - Sản xuất vật liệu chịu lửa, chịu nhiệt:  đất sét chịu lửa, quặng manhêzít, quarít, cromít.v.v...
 - Sản xuất thủy tinh xây dựng cần: cát, đá vôi, đá đôlômít, tràng thạch v.v...
 - Sản xuất béton cần: cát, sỏi, các loại đá  


Tùy theo tình hình phân bố địa chất  người ta chia các mỏ khai thác làm hai loại:

Mỏ lộ thiên: nguyên liệu khai thác nằm ngay trên lớp bề mặt trái đất, hoặc cách bề mặt trái đất không sâu. Nguyên   liệu được khai thác theo phương pháp lộ thiên.
Mỏ ngầm: nguyên liệu khai thác nằm sâu trong  lòng đất. Nguyên liệu được khai thác theo phương pháp hầm lò.

LINK DOWNLOAD


I. NGUYÊN LIỆU TRONG CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT  VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 Hầu hết nguyên liệu  sử dụng trong công nghiệp sản xuất  VLXD  là các loại nham thạch (đất đá) nằm trên vỏ trái đất như:
- Sản xuất các chất kết dính: đá vôi, đá đolomít, đất sét, puzolan, thạch cao...
 - Sản xuất gốm sứ xây dựng cần : đất sét, cao lanh, thạch anh, tràng thạch, thạch cao v.v...
 - Sản xuất vật liệu chịu lửa, chịu nhiệt:  đất sét chịu lửa, quặng manhêzít, quarít, cromít.v.v...
 - Sản xuất thủy tinh xây dựng cần: cát, đá vôi, đá đôlômít, tràng thạch v.v...
 - Sản xuất béton cần: cát, sỏi, các loại đá  


Tùy theo tình hình phân bố địa chất  người ta chia các mỏ khai thác làm hai loại:

Mỏ lộ thiên: nguyên liệu khai thác nằm ngay trên lớp bề mặt trái đất, hoặc cách bề mặt trái đất không sâu. Nguyên   liệu được khai thác theo phương pháp lộ thiên.
Mỏ ngầm: nguyên liệu khai thác nằm sâu trong  lòng đất. Nguyên liệu được khai thác theo phương pháp hầm lò.

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: