SÁCH SCAN - Nền và móng công trình cầu đường (GS.TSKH Bùi Danh Định - PGS.TS Nguyễn Sỹ Ngọc)


Chương 1 Khảo sát địa chất công trình khu vực cần xây dựng
Chương 2 Móng Nông
Chương 3 Móng cọc
Chương 4 Móng cọc đường kính tiết diện lớn
Chương 5 Móng giếng chìm
Chương 6 Xây dựng trên nền đất yếu


M_tả

1 nhận xét: