TỔNG HỢP ĐỀ LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN HỌC


GÓI TÀI LIỆU BAO GỒM:

- Đề thi IMO ShortList 1997 - 2006
- Đề thi chọn đội tuyển toán Việt Nam thi Olympic toán quốc tế 1989 - 2004 (Kèm lời giải)
- Đề thi Olympic toán các nước và khu vực năm 1996
- Functional Equations and How to Solve Them - Christopher G. Small


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: