BÀI GIẢNG - Hệ thống lái ô tô (Trường trung cấp nghề số 20)


Bài 1. Hệ thống lái ô tô
Bài 2. Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu lái
Bài 3. Sửa chữa và bảo dưỡng dẫn động lái
Bài 4. Sửa chữa và bảo dưỡng cầu dẫn hướng
Bài 5. Sửa chữa và bảo dưỡng trợ lực lái.


Bài 1. Hệ thống lái ô tô
Bài 2. Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu lái
Bài 3. Sửa chữa và bảo dưỡng dẫn động lái
Bài 4. Sửa chữa và bảo dưỡng cầu dẫn hướng
Bài 5. Sửa chữa và bảo dưỡng trợ lực lái.


M_tả

Không có nhận xét nào: