ĐỀ THI - Môn học mạng nhiệt (Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng)


1. Lý thuyết:
Lập hàm phân bố nhiệt độ và áp suất của môi chất 1 pha chảy tầng trong ống có ma sát.
2. Bài tập:
Đường ống mỏng bọc cách nhiệt có thông số (dc/d, , l) đặt trong không khí có thông số (t0, ), môi chất vào ống là hơi quá nhiệt có thông số (G, Cp,t1, p1=const ứng với ts, r ) với các  giá trị cho trước theo bảng sau:


LINK DOWNLOAD


1. Lý thuyết:
Lập hàm phân bố nhiệt độ và áp suất của môi chất 1 pha chảy tầng trong ống có ma sát.
2. Bài tập:
Đường ống mỏng bọc cách nhiệt có thông số (dc/d, , l) đặt trong không khí có thông số (t0, ), môi chất vào ống là hơi quá nhiệt có thông số (G, Cp,t1, p1=const ứng với ts, r ) với các  giá trị cho trước theo bảng sau:


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: