SÁCH SCAN - Giáo trình Đo lường điện tử - Vũ Xuân Giáp


Giáo trình Đo lường Điện tử giới thiệumột số nội dung cơ bản về đo lường tín hiệu điện giúp bạn nắm được công dụng, tính năng kỹ thuật và cách sử dụng những dụng cụ , thiêt bị đo cơ bản trong đ o lường điện tử, nhằm trang bị cho bạn những kíên tức cơ bản về đo lường để bạn có thể áp dụng trong quá trình học thực hành sửa chữa hệ thống máy tính hoặc các thiềt bị điện tử khác trong thực tế.
Giáo trình đo lường điện tử được chia làm 2 chương:
_Chương 1: Khái niệm chung về kỹ thuật đo lường điện tử.
_Chương 2: Một số thiết bị đo thông dụng.
Giáo trình Đo lường điện tử có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo giảng dạy và học tập trong các lớp đào tạo nhân viên kỹ thuật chuyên ngành điện tử, tin học và viễn thông.


M_tả

Không có nhận xét nào: