BÀI GIẢNG - Chuyên đề lạnh (TS Nguyễn Thành Văn)


1.1/ Thử kín, thử bền hệ thống lạnh :
* Không cần phải đăng kiểm đối với :
- Hệ thống lạnh nhỏ, lượng môi chất nạp vào dưới 5 kg .
- Các bình có thể tích 25l và pV 200 ( p : at, V : l ). (và các bình có p 0,7 at) .
- Các dàn chế tạo bằng các ống và đường kính trong của ống lớn nhất 150 mm
* Thử kín : thử ở áp suất làm việc Plv . (van an toàn kẹp chì ở áp suất 1,1 Plv)
Thử bền : thử ở áp suất : Pb = 1,25 Plv ,duy trì trong 10 phút .
* Thử kín, thử bền các thiết bị của hệ thống lạnh khi xuất xưởng :
- Hệ thống lạnh NH3 thường nên thử bằng nước.
- Hệ thống lạnh frêon nên thử bằng khí trơ, thông dụng nhất là khí Nitơ, hạn chế dùng không khí nén vì trong không khí có hơi nước ngưng lại.


1.1/ Thử kín, thử bền hệ thống lạnh :
* Không cần phải đăng kiểm đối với :
- Hệ thống lạnh nhỏ, lượng môi chất nạp vào dưới 5 kg .
- Các bình có thể tích 25l và pV 200 ( p : at, V : l ). (và các bình có p 0,7 at) .
- Các dàn chế tạo bằng các ống và đường kính trong của ống lớn nhất 150 mm
* Thử kín : thử ở áp suất làm việc Plv . (van an toàn kẹp chì ở áp suất 1,1 Plv)
Thử bền : thử ở áp suất : Pb = 1,25 Plv ,duy trì trong 10 phút .
* Thử kín, thử bền các thiết bị của hệ thống lạnh khi xuất xưởng :
- Hệ thống lạnh NH3 thường nên thử bằng nước.
- Hệ thống lạnh frêon nên thử bằng khí trơ, thông dụng nhất là khí Nitơ, hạn chế dùng không khí nén vì trong không khí có hơi nước ngưng lại.


M_tả

Không có nhận xét nào: