SÁCH SCAN - Kế toán sản xuất – Đặng Thị Hòa


Trong nền kinh tế thị trường, với mục tiêu lợi nhuận các doanh nghiệp có thể tiến hành nhiều loại hoạt động kinh doanh khác nhau (sản xuất, thương mại, cung cấp dịch vụ, đầu tư tài chính...). Bởi vậy để góp phần trang bị kiến thức một cách toàn diện cho sinh viên học chuyên ngành Kế toán - Tài chính, bên cạnh giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại đã tổ chức biên soạn giáo trình Kế toán sản xuất. Giáo trình được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho chuyên ngành Kế toán - Tài chính của nhà trường và cũng là tài liệu tham khảo, nghiên cứu cần thiết cho những người quan tâm tới lĩnh vực này.


M_tả

Không có nhận xét nào: