SÁCH SCAN - Thiết kế máy biến áp điện lực (Phan Tử Thụ)


Nội dung sách không đi sâu vào lý thuyết máy biến áp mà chủ yếu trình bày về lý thuyết thiết kế và các bước tính toán một máy biến áp cụ thể: Tính các đại lượng điện cơ bản, các kích thước chủ yếu, kết cấu của dây quấn, lõi thép đến các tham số ngắn mạch, không tải, tính toán nhiệt và vỏ thùng máy biến áp. Cuối cùng là ví dụ minh hoạ tính toán cho một máy biến áp. Để tiện sử dụng, các bảng tra cứu cần cho quá trình tính toán được để trong phần phụ lục ở cuối sách. Quyển sách này được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viêc, học sinh chuyên ngành Thiết bị điện nói riêng và ngành Điện nói chung ở các trường đại học kĩ thuật, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp; Cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên ngành Điện và các ngành liên quan trong thiết kế chế tạo, sử dụng, vận hành máy điện và máy biến áp cùng những ai quan tâm đến lĩnh vực này.


Mục lục:
Chương 1: Khái niệm chung về thiết kế máy biến áp điện lực.
Chương 2: Tính toán các kích thước chủ yếu của M.B.A.
Chương 3: Tính toán dây quấn M.B.A.
Chương 4: Tính toán ngắn mạch.
Chương 5: Tính toán cuối cùng hệ thống mạch từ và tính toán tham số không tải của M.B.A.
Chương 6: Tính toán nhiệt của M.B.A.
Ví dụ tính toán 1
Ví dụ tính toán 2LINK DOWNLOAD FULL
M_tả

No comments: