CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 22, 2016

BÀI GIẢNG - Các quá trình cơ bản chế biến thực phẩm


Chương 1- Đại cương về công nghệ thực phẩm
1. Các quan điểm về khoa học thực phẩm
2. Các phương pháp và quá trình trong công nghệ thực phẩm
3. Trang bị kỹ thuật trong công nghệ thực phẩm
4. Vấn đề tổ chức kinh tế trong công nghệ thực phẩm


Chương 2 - Những nguyên lý căn bản trong chế biến thực phẩm
1. Tính chất cảm quan và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm
2. Cân bằng vật chất và năng lượng
3. Truyền nhiệt
4. Quá trình liên tục và gián đoạn

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018