SÁCH - Cơ sở kỹ thuật nhiệt Full (PGS.TS Phạm Lê Dần - GS.TSKH Đặng Quốc Phú)Sách được chia thành 2 phần:

Phần "Nhiệt động kĩ thuật", nghiên cứu các quy luật về chuyển hóa năng lượng có liên quan đến nhiệt năng do PGS. TS. Phạm Lê Dần - nguyên Chủ tịch hội đồng môn học kĩ thuật nhiệt của Bộ biên soạn.
Phần "Truyền nhiệt" nghiên cứu các quy luật về truyền nhiệt năng trong một vật hoặc giữa các vật có nhiệt độ khác nhau do GS. TSKH. Đặng Quốc Phú - chủ nhiệm Bộ môn Nhiệt - Lạnh trường Đại học Bách khoa Hà Nội biên soạn.


Sách được chia thành 2 phần:

Phần "Nhiệt động kĩ thuật", nghiên cứu các quy luật về chuyển hóa năng lượng có liên quan đến nhiệt năng do PGS. TS. Phạm Lê Dần - nguyên Chủ tịch hội đồng môn học kĩ thuật nhiệt của Bộ biên soạn.
Phần "Truyền nhiệt" nghiên cứu các quy luật về truyền nhiệt năng trong một vật hoặc giữa các vật có nhiệt độ khác nhau do GS. TSKH. Đặng Quốc Phú - chủ nhiệm Bộ môn Nhiệt - Lạnh trường Đại học Bách khoa Hà Nội biên soạn.
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: